vereiste minimumkennis vormleer in 2019

Vormleer Grieks overzicht

grieks

CvTE minimumlijst

Als je het Griekse font nog niet hebt gedownload en geïnstalleerd, doe dat dan eerst hier.

Griekse Grammatica

 1. vormleer: deze behandelt de vormen, verbuiging en vervoeging van de verschillende woordsoorten
 2. syntaxis: deze behandelt het vormen van structuur in zinnen en van zinsverband
 3. stilistica:
  1. a - c
  2. d - m
  3. n - z
  4. Herodotus
   1. algemeen
   2. werkwoorden
   3. naamwoorden
   4. pronomina
  5. narratologie

Vormleer per onderdeel

 1. lidwoord
 2. zelfstandig naamwoord
  1. -a / -h stammen
  2. -o stammen
  3. medeklinker stammen
 3. bijvoeglijk naamwoorden
  1. -o / -a stammen
  2. medeklinker stammen
  3. megaj en poluj
 4. trappen van vergelijking
 5. bijwoorden
  1. correlativa
 6. telwoorden
 7. voornaamwoorden
  1. aanwijzende
  2. onbepaalde
  3. vragende
  4. persoonlijke
  5. bezittelijke
  6. betrekkelijke
  7. wederkerende
  8. corresponderende
  9. indirect reflexiva
 8. werkwoorden
  1. luw Act.
  2. luw Med.
  3. luw Pas.
  4. contracta A
  5. contracta M/P
  6. athematisch. A
  7. athematisch. M
  8. athematisch. P
  9. e„m… en emi
 9. stamtijden compl.
  1. onr. aoristi
  2. onr. futura
  3. onr. perfecta

   

 

 

De vergrotende trap in het Grieks

I. Vergrotende trap van 3 uitgangen: op -esteroj

swfronesteroj, -h, -on
wijzer, nogal wijs, te wijs ((es)ter- geeft comparativus aan!)

M
V
O
 
enkelvoud
nom. swfronesteroj swfronestera swfronesteron
gen. swfronesterou swfronesteraj swfronesterou
dat. swfronesterJ swfronesterv swfronesterJ
acc. swfronesteron swfronesteran swfronesteron
 
meervoud
nom. swfronesteroi swfronesterai swfronestera
gen. swfronesterwn swfronesterwn swfronesterwn
dat. swfronesteroij swfronesteraij swfronesteroij
acc. swfronesterouj swfronesteraj swfronestera

Let op:

Bij Herodotos:
   
 

dat. mv: swfronesteroisi

Overal in het ev V. een -h ipv een -a dat.mv: swfronesteroisi
    gen. mv. -ewn  
    dat. mv. -Vsi  

II. Vergrotende trap van 2 uitgangen op: -iwn, -ionoj

¹diwn, -onoj; ¹dion, -onoj aangenamer, nogal aangenaam, te aangenaam (-ion- geeft comparativus aan.)

M + V
 
O
 
enkelvoud
nom. ¹diwn   ¹dion
gen. ¹dionoj   ¹dionoj
dat. ¹dioni   ¹dioni
acc. ¹diona, ¹diw   ¹dion
 
meervoud
nom. ¹dionej, ¹diouj   ¹diona, ¹diw
gen. ¹dionwn   ¹dionwn
dat. ¹diosi(n)   ¹diosi(n)
acc. ¹dionaj, ¹diouj   ¹diona, ¹diw

De overtreffende trap in het Grieks

I. overtreffende trap van 3 uitgangen: op -istoj

kallistoj, -h, -on mooiste, zeer mooie ( -ist- geeft overtreffende trap aan!)

M
V
O
 
enkelvoud
nom. kallistoj kallisth kalliston
gen. kallistou kallisthj kallistou
dat. kallistJ kallistV kallistJ
acc. kalliston kallisthn kalliston
 
meervoud
nom. kallistoi kallistai kallista
gen. kallistwn kallistwn kallistwn
dat. kallistoij kallistaij kallistoij
acc. kallistouj kallistaj kallista
Let op: Bij Herodotos:    
 

dat. mv: kallistoisi

gen. mv. -ewn dat. mv: kallistoisi
    dat. mv. -Vsi  
Let op: Bij Homeros ook nog:    
  gen. ev. kallistoio gen. mv. -awn gen. ev. kallistoio

II. overtreffende trap van 3 uitgangen: op -tatoj

deinotatoj, -h, -on geduchtste, zeer geduchte ( -tat- geeft overtreffende trap aan!)

M
V
O
 
enkelvoud
nom. deinotatoj deinotath deinotaton
gen. deinotatou deinotathj deinotatou
dat. deinotatJ deinotatV deinotatJ
acc. deinotaton deinotathn deinotaton
 
meervoud
nom. deinotatoi deinotatai deinotata
gen. deinotatwn deinotatwn deinotatwn
dat. deinotatoij deinotataij deinotatoij
acc. deinotatouj deinotataj deinotata
Let op: Bij Herodotos:    
 

dat. mv: deinotatoisi

gen. mv. -ewn dat. mv: deinotatoisi
    dat. mv. -Vsi  
Let op: Bij Homeros ook nog:    
  gen. ev. deinotatoio gen. mv. -awn gen. ev. deinotatoio
       
       

æj, Ðti + overtreffende trap = zo .....mogelijk