vereiste minimumkennis vormleer in 2019

Vormleer Grieks overzicht

grieks

CvTE minimumlijst

Als je het Griekse font nog niet hebt gedownload en geïnstalleerd, doe dat dan eerst hier.

Griekse Grammatica

 1. vormleer: deze behandelt de vormen, verbuiging en vervoeging van de verschillende woordsoorten
 2. syntaxis: deze behandelt het vormen van structuur in zinnen en van zinsverband
 3. stilistica:
  1. a - c
  2. d - m
  3. n - z
  4. Herodotus
   1. algemeen
   2. werkwoorden
   3. naamwoorden
   4. pronomina
  5. narratologie

Vormleer per onderdeel

 1. lidwoord
 2. zelfstandig naamwoord
  1. -a / -h stammen
  2. -o stammen
  3. medeklinker stammen
 3. bijvoeglijk naamwoorden
  1. -o / -a stammen
  2. medeklinker stammen
  3. megaj en poluj
 4. trappen van vergelijking
 5. bijwoorden
  1. correlativa
 6. telwoorden
 7. voornaamwoorden
  1. aanwijzende
  2. onbepaalde
  3. vragende
  4. persoonlijke
  5. bezittelijke
  6. betrekkelijke
  7. wederkerende
  8. corresponderende
  9. indirect reflexiva
 8. werkwoorden
  1. luw Act.
  2. luw Med.
  3. luw Pas.
  4. contracta A
  5. contracta M/P
  6. athematisch. A
  7. athematisch. M
  8. athematisch. P
  9. e„m… en emi
 9. stamtijden compl.
  1. onr. aoristi
  2. onr. futura
  3. onr. perfecta

   

 

 

AC

 

INDIC

ATIVUS

deiknumi
   

 

TIO

praesens

imperfectum

CONIUNC

OPTA

IMPERA

INFINITIVUS

D

1.ev

deiknumi

™deiknun

deiknuw

deiknuoimi

 

deiknunai

U

2.ev

deiknuj

™deiknuj

deiknuVj

deiknuoij

deiknu

aan te tonen

R

3.ev

deiknusi(n)

™deiknu

deiknuV

deiknuoi

 

PARTICIPIUM

A

1.mv

deiknumen

™deiknumen

deiknuwmen

deiknuoimen

 

deiknuj ,untoj

T

2.mv

deiknute

™deiknute

deiknuhte

deiknuoite

deiknute

deiknusa

I

3.mv

deiknuasi(n)

™deiknusan

deiknuwsi(n)

deiknuoien

 

deiknun ,untoj

VA

ik toon aan

ik toonde aan

laat ik aantonen

moge ik aantonen

toon aan !

aantonend

Regelmatige aor: ™deixa en fut. deixw

AC

 

INDIC

ATIVUS

didwmi
   

 

TIO

praesens

imperfectum

CONIUNC

OPTA

IMPERA

INFINITIVUS

D

1.ev

didwmi

™didoun

didw

didoihn

 

didonai

U

2.ev

didwj

™didouj

didJj

didoihj

didou

te geven

R

3.ev

didwsi(n)

™didou

didJ

didoih

 

PARTICIPIUM

A

1.mv

didomen

™didomen

didwmen

didoimen

 

didouj ,ontoj

T

2.mv

didote

™didote

didwte

didoite

didote

didousa

I

3.mv

didoasi(n)

™didosan

didwsi(n)

didoien

 

didon ,ontoj

VA

ik geef

ik gaf

laat ik geven

moge ik geven

geef !

gevend

AC

AORISTUS  

 

O

INDICA

TIVUS

CONIUNC
OPTA
IMPERA
INFINITIVUS

A

1.ev

 

™dwka

dw

doihn

 

dounai

O

2.ev

 

™dwkaj

dJj

doihj

doj

te geven, gegeven hebben

R

3.ev

 

™dwke(n)

dJ

doih

 

PARTICIPIUM

I

1.mv

 

™domen

dwmen

doimen

 

douj ,ontoj

S

2.mv

 

™dote

dwte

doite

dote

dousa

T

3.mv

 

™dosan

dwsi(n)

doien

 

don ,ontoj

A

ik gaf

laat ik geven

moge ik geven

geef !

gevend , gegeven hebbend

Regelmatig fut. dwsw en perf. dedwka

AC

 

INDIC

ATIVUS

tiqhmi
   

 

TIO

praesens

imperfectum

CONIUNC

OPTA

IMPERA

INFINITIVUS

D

1.ev

tiqhmi

™tiqhn

tiqw

tiqeihn

 

tiqenai

U

2.ev

tiqhj

™tiqhj

tiqVj

tiqeihj

tiqei

te plaatsen

R

3.ev

tiqhsi(n)

™tiqh

tiqV

tiqeih

 

PARTICIPIUM

A

1.mv

tiqemen

™tiqemen

tiqwmen

tiqeimen

 

tiqeij ,entoj

T

2.mv

tiqete

™tiqete

tiqhte

tiqeite

tiqete

tiqeisa

I

3.mv

tiqeasi(n)

™tiqesan

tiqwsi(n)

tiqeien

 

tiqen ,entoj

VA

ik plaats

ik plaatste

laat ik plaatsen

moge ik plaatsen

plaats !

plaatsend

AC

AORISTUS  

 

O

INDICA

TIVUS

CONIUNC
OPTA
IMPERA
INFINITIVUS

A

1.ev

 

™qhka

qw

qeihn

 

qeinai

O

2.ev

 

™qhkaj

qVj

qeihj

qej

te plaatsen, geplaatst hebbend

R

3.ev

 

™qhke(n)

qV

qeih

 

PARTICIPIUM

I

1.mv

 

™qemen

qwmen

qeimen

 

qeij ,entoj

S

2.mv

 

™qete

qhte

qeite

qete

qeisa

T

3.mv

 

™qesan

qwsi(n)

qeien

 

qen ,entoj

A

ik plaatste

laat ik plaatsen

moge ik plaatsen

plaats !

plaatsend , geplaatst hebbend

Regelmatig fut. qhsw en perf. teqhka

AC

INDIC

ATIVUS

ƒhmi
   

 

TIO

praesens

imperfectum

CONIUNC

OPTA

IMPERA

INFINITIVUS

D

1.ev

ƒhmi

ƒhn

ƒw

ƒeihn

 

ƒenai

U

2.ev

ƒhj

ƒeij

ƒVj

ƒeihj

ƒei

te zenden

R

3.ev

ƒhsi(n)

ƒei

ƒV

ƒeih

 

PARTICIPIUM

A

1.mv

ƒemen

ƒemen

ƒwmen

ƒeimen

 

ƒeij ,entoj

T

2.mv

ƒete

ƒete

ƒhte

ƒeite

ƒete

ƒeisa

I

3.mv

ƒeasi(n)

ƒesan

ƒwsi(n)

ƒeien

 

ƒen ,entoj

VA

ik zend

ik zond

laat ik zenden

moge ik zenden

zend !

zendend

AC

AORISTUS  

 

O

INDICA

TIVUS

CONIUNC
OPTA
IMPERA
INFINITIVUS

A

1.ev

 

¹ka

æ

eƒhn

 

eƒnai

O

2.ev

 

¹kaj

Åj

eƒhj

˜j

te zenden, gezonden hebben

R

3.ev

 

¹ke(n)

Å

eƒh

 

PARTICIPIUM

I

1.mv

 

eƒmen

æmen

eƒmen

 

˜ij ,˜ntoj

S

2.mv

 

eƒte

¹te

eƒte

˜te

eƒsa

T

3.mv

 

eƒsan

æsi(n)

eƒen

 

˜n , ˜ntoj

A

ik zond

laat ik zenden

moge ik zenden

zend !

zendend, gezonden hebbend

Regelmatig fut. ¹sw en perf. eƒka

AC

 

INDIC

ATIVUS

ƒsthmi
   

 

TIO

praesens

imperfectum

CONIUNC

OPTA

IMPERA

INFINITIVUS

D

1.ev

ƒsthmi

ƒsthn

ƒstw

ƒstaihn

 

ƒstanai

U

2.ev

ƒsthj

ƒsthj

ƒstVj

ƒstaihj

ƒsth

te stellen

R

3.ev

ƒsthsi(n)

ƒsth

ƒstV

ƒstaih

 

PARTICIPIUM

A

1.mv

ƒstamen

ƒstamen

ƒstwmen

ƒstaimen

 

ƒstaj ,antoj

T

2.mv

ƒstate

ƒstate

ƒsthte

ƒstaite

ƒstate

ƒstasa

I

3.mv

ƒstasi(n)

ƒstasan

ƒstwsi(n)

ƒstaien

 

ƒstan ,ountoj

VA

ik stel

ik stelde

laat ik stellen

moge ik stellen

stel !

stellend

Regelmatige aor. ™sthsa en fut. sthsw