vereiste minimumkennis vormleer in 2019

Vormleer Grieks overzicht

grieks

CvTE minimumlijst

Als je het Griekse font nog niet hebt gedownload en geïnstalleerd, doe dat dan eerst hier.

Griekse Grammatica

 1. vormleer: deze behandelt de vormen, verbuiging en vervoeging van de verschillende woordsoorten
 2. syntaxis: deze behandelt het vormen van structuur in zinnen en van zinsverband
 3. stilistica:
  1. a - c
  2. d - m
  3. n - z
  4. Herodotus
   1. algemeen
   2. werkwoorden
   3. naamwoorden
   4. pronomina
  5. narratologie

Vormleer per onderdeel

 1. lidwoord
 2. zelfstandig naamwoord
  1. -a / -h stammen
  2. -o stammen
  3. medeklinker stammen
 3. bijvoeglijk naamwoorden
  1. -o / -a stammen
  2. medeklinker stammen
  3. megaj en poluj
 4. trappen van vergelijking
 5. bijwoorden
  1. correlativa
 6. telwoorden
 7. voornaamwoorden
  1. aanwijzende
  2. onbepaalde
  3. vragende
  4. persoonlijke
  5. bezittelijke
  6. betrekkelijke
  7. wederkerende
  8. corresponderende
  9. indirect reflexiva
 8. werkwoorden
  1. luw Act.
  2. luw Med.
  3. luw Pas.
  4. contracta A
  5. contracta M/P
  6. athematisch. A
  7. athematisch. M
  8. athematisch. P
  9. e„m… en emi
 9. stamtijden compl.
  1. onr. aoristi
  2. onr. futura
  3. onr. perfecta

   

 

 

AC

INDIC

ATIVUS

deiknumai

 

TIO

praesens

imperfectum

CONIUNC
OPTA
IMPERA
INFINITIVUS

D

1.ev

deiknumai

™deiknumhn

deiknuwmai

deiknuoimhn

 

deiknusqai

U

2.ev

deiknusai

™deiknuso

deiknuV

deiknuoio

deiknuso

aan te tonen vz

R

3.ev

deiknutai

™deiknuto

deiknuhtai

deiknuoito

 

PARTICIPIUM

A

1.mv

deiknumeqa

™deiknumeqa

deiknuwmeqa

deiknuoimeqa

 

deiknumenoj

T

2.mv

deiknusqe

™deiknusqe

deiknuhsqe

deiknuoisqe

deiknusqe

deiknumenh

I

3.mv

deiknuntai

™deiknuntai

deiknuwntai

deiknuointo

 

deiknumenon

VA

ik toon aan vm

ik toonde aan vm

laat ik aantonen vm

moge ik aantonen vm

toon aan vj

aantonend vz

Regelmatige aor M: ™deixamhn en fut. M deixomai en perf. M dedeigmai

AC

INDIC

ATIVUS

didomai

 

TIO

praesens

imperfectum

CONIUNC
OPTA
IMPERA
INFINITIVUS

D

1.ev

didomai

™didomhn

didwmai

didoimhn

 

didosqai

U

2.ev

didosai

™didoso

didJ

didoio

didoso

te geven vz

R

3.ev

didotai

™didoto

didwtai

didoito

 

PARTICIPIUM

A

1.mv

didomeqa

™didomeqa

didwmeqa

didoimeqa

 

didomenoj

T

2.mv

didosqe

™didosqe

didwsqe

didoisqe

didosqe

didomenh

I

3.mv

didontai

™didontai

didwntai

didointo

 

didomenon

VA

ik geef vm

ik gaf vm

laat ik geven vm

moge ik geven vm

geef vj

gevend vz

AC

AORISTUS  

 

TIO

INC

ATIVUS

CONIUNC
OPTA
IMPERA
INFINITIVUS

A

1.ev

 

™domhn

dwmai

doimhn

 

dosqai

O

2.ev

 

™dou

dJ

doio

dou

te geven vz, gegeven hebben

R

3.ev

 

™doto

dwtai

doito

 

PARTICIPIUM

I

1.mv

 

™domeqa

dwmeqa

doimeqa

 

domenoj

S

2.mv

 

™dosqe

dwsqe

doisqe

dosqe

domenh

T

3.mv

 

™dontai

dwntai

dointo

 

domenon

A

ik gaf vm

laat ik geven vm

moge ik geven vm

geef vj

gevend vz, gegeven hebbend

Regelmatig fut. M dwsomai en perf. M dedomai

AC

INDIC

ATIVUS

tiqemai

 

TIO

praesens

imperfectum

CONIUNC
OPTA
IMPERA
INFINITIVUS

D

1.ev

tiqemai

™tiqemhn

tiqwmai

tiqeimhn

 

tiqesqai

U

2.ev

tiqesai

™tiqeso

tiqV

tiqeio

tiqeso

te plaatsen vz

R

3.ev

tiqetai

™tiqeto

tiqhtai

tiqeito

 

PARTICIPIUM

A

1.mv

tiqemeqa

™tiqemeqa

tiqwmeqa

tiqeimeqa

 

tiqemenoj

T

2.mv

tiqesqe

™tiqesqe

tiqhsqe

tiqeisqe

tiqesqe

tiqemenh

I

3.mv

tiqentai

™tiqentai

tiqwntai

tiqeinto

 

tiqemenon

VA

ik plaats vm

ik plaatste vm

laat ik plaatsen vm

moge ik plaatsen vm

plaats vj

plaatsend vz

AC

AORISTUS  

 

TIO

INC

AVUS

CONIUNC
OPTA
IMPERA
INFINIVUS

A

1.ev

 

™qemhn

qwmai

qeimhn

 

qesqai

O

2.ev

 

™qou

qV

qeio

qou

te plaatsen vz, geplaatst hebben

R

3.ev

 

™qeto

qhtai

qeito

 

PARCIPIUM

I

1.mv

 

™qemeqa

qwmeqa

qeimeqa

 

qemenoj

S

2.mv

 

™qesqe

qhsqe

qeisqe

qesqe

qemenh

T

3.mv

 

™qentai

qwntai

qeinto

 

qemenon

A

ik plaatste vm

laat ik plaatsen. vm

moge ik plaatsen vm

plaats vj

plaatsend vz , geplaatst hebbend

Regelmatig fut. M qhsomai

AC

INDIC

ATIVUS

ƒemai

 

TIO

praesens

imperfectum

CONIUNC
OPTA
IMPERA
INFINITIVUS

D

1.ev

ƒemai

ƒemhn

ƒwmai

ƒeimhn

 

ƒesqai

U

2.ev

ƒesai

ƒeso

ƒV

ƒeio

ƒeso

te zenden vz,

R

3.ev

ƒetai

ƒeto

ƒhtai

ƒeito

 

PARTICIPIUM

A

1.mv

ƒemeqa

ƒemeqa

ƒwmeqa

ƒeimeqa

 

ƒemenoj

T

2.mv

ƒesqe

ƒesqe

ƒhsqe

ƒeisqe

ƒesqe

ƒemenh

I

3.mv

ƒentai

ƒentai

ƒwntai

ƒeinto

 

ƒemenon

VA

ik zend vm

ik zond vm

laat zenden vm

moge ik zenden vm

zend vj

zendend vz ,

AC

AORISTUS  

 

O

INDICA

TIVUS

CONIUNC
OPTA
IMPERA
INFINITIVUS

A

1.ev

 

mhn

æmaƒ

eƒmhn

 

˜sqai

O

2.ev

 

so

Å

eƒo

te zenden vz, gezonden hebben

R

3.ev

 

to

¹taƒ

eƒto

 

PARTICIPIUM

I

1.mv

 

meqa

æmeqa

eƒmeqa

 

˜menoj

S

2.mv

 

sqe

¹sqe

eƒsqe

˜sqe

˜menh

T

3.mv

 

ntai

æntai

eƒnto

 

˜menon

A

ik zond vm

laat ik zenden vm

moge ik zenden vm

zend vj

zendend vz, gezonden hebben

Regelmatig fut. M ¹somai en perf. M eƒmai

AC

INDIC

ATIVUS

ƒsthmi

 

TIO

praesens

imperfectum

CONIUNC
OPTA
IMPERA
INFINITIVUS

D

1.ev

ƒstamai

ƒstamhn

ƒstwmai

ƒstaimhn

 

ƒstasqai

U

2.ev

ƒstasai

ƒstaso

ƒstV

ƒstaio

ƒstaso

te stellen vz

R

3.ev

ƒstatai

ƒstato

ƒsthtai

ƒstaito

 

PARTICIPIUM

A

1.mv

ƒstameqa

ƒstameqa

ƒstwmeqa

ƒstaimeqa

 

ƒstamenoj

T

2.mv

ƒstasqe

ƒstasqe

ƒsthsqe

ƒstaisqe

ƒstasqe

ƒstamenh

I

3.mv

ƒstantai

ƒstantai

ƒstwntai

ƒstainto

 

ƒstamenon

VA

ik stel vm

ik stelde vm

laat ik stellen vm

moge ik stellen vm

stel vj

stellend vz

Regelmatige aor M: ˜sthsamhn en fut. M sthsomai
NB: ook intransitieve wortelaoristus ™sthn (ging/bleef staan)