vereiste minimumkennis vormleer in 2019

Vormleer Grieks overzicht

grieks

CvTE minimumlijst

Als je het Griekse font nog niet hebt gedownload en geïnstalleerd, doe dat dan eerst hier.

Griekse Grammatica

 1. vormleer: deze behandelt de vormen, verbuiging en vervoeging van de verschillende woordsoorten
 2. syntaxis: deze behandelt het vormen van structuur in zinnen en van zinsverband
 3. stilistica:
  1. a - c
  2. d - m
  3. n - z
  4. Herodotus
   1. algemeen
   2. werkwoorden
   3. naamwoorden
   4. pronomina
  5. narratologie

Vormleer per onderdeel

 1. lidwoord
 2. zelfstandig naamwoord
  1. -a / -h stammen
  2. -o stammen
  3. medeklinker stammen
 3. bijvoeglijk naamwoorden
  1. -o / -a stammen
  2. medeklinker stammen
  3. megaj en poluj
 4. trappen van vergelijking
 5. bijwoorden
  1. correlativa
 6. telwoorden
 7. voornaamwoorden
  1. aanwijzende
  2. onbepaalde
  3. vragende
  4. persoonlijke
  5. bezittelijke
  6. betrekkelijke
  7. wederkerende
  8. corresponderende
  9. indirect reflexiva
 8. werkwoorden
  1. luw Act.
  2. luw Med.
  3. luw Pas.
  4. contracta A
  5. contracta M/P
  6. athematisch. A
  7. athematisch. M
  8. athematisch. P
  9. e„m… en emi
 9. stamtijden compl.
  1. onr. aoristi
  2. onr. futura
  3. onr. perfecta

   

 

 

AC

INDIC

ATIVUS

deiknumai

 

TIO

praesens

imperfectum

CONIUNC
OPTA
IMPERA
INFINITIVUS

D

1.ev

deiknumai

™deiknumhn

deiknuwmai

deiknuoimhn

 

deiknusqai

U

2.ev

deiknusai

™deiknuso

deiknuV

deiknuoio

  getoond te worden

R

3.ev

deiknutai

™deiknuto

deiknuhtai

deiknuoito

 

PARTICIPIUM

A

1.mv

deiknumeqa

™deiknumeqa

deiknuwmeqa

deiknuoimeqa

 

deiknumenoj

T

2.mv

deiknusqe

™deiknusqe

deiknuhsqe

deiknuoisqe

 

deiknumenh

I

3.mv

deiknuntai

™deiknuntai

deiknuwntai

deiknuointo

 

deiknumenon

VA

ik word getoond

ik werd getoond

laat ik getoond worden

moge ik getoond worden

 

getoond wordend

Regelmatige aor P: ™deicqhn en fut. P deicqhsomai en perf. P dedeigmai

AC

INDIC

ATIVUS

didomai

 

TIO

praesens

imperfectum

CONIUNC
OPTA
IMPERA
INFINITIVUS

D

1.ev

didomai

™didomhn

didwmai

didoimhn

 

didosqai

U

2.ev

didosai

™didoso

didJ

didoio

  gegeven te worden

R

3.ev

didotai

™didoto

didwtai

didoito

 

PARTICIPIUM

A

1.mv

didomeqa

™didomeqa

didwmeqa

didoimeqa

 

didomenoj

T

2.mv

didosqe

™didosqe

didwsqe

didoisqe

 

didomenh

I

3.mv

didontai

™didontai

didwntai

didointo

 

didomenon

VA

ik word gegeven

ik werd gegeven

laat ik gegeven worden

moge ik gegeven worden

 

gegeven wordend

Regelmatige aor P: ™doqhn en fut. P doqhsomai en perf. P dedomai

AC

INDIC

ATIVUS

tiqemai

 

TIO

praesens

imperfectum

CONIUNC
OPTA
IMPERA
INFINITIVUS

D

1.ev

tiqemai

™tiqemhn

tiqwmai

tiqeimhn

 

tiqesqai

U

2.ev

tiqesai

™tiqeso

tiqV

tiqeio

  geplaatst te worden

R

3.ev

tiqetai

™tiqeto

tiqhtai

tiqeito

 

PARTICIPIUM

A

1.mv

tiqemeqa

™tiqemeqa

tiqwmeqa

tiqeimeqa

 

tiqemenoj

T

2.mv

tiqesqe

™tiqesqe

tiqhsqe

tiqeisqe

 

tiqemenh

I

3.mv

tiqentai

™tiqentai

tiqwntai

tiqeinto

 

tiqemenon

VA

ik word geplaatst

ik werd geplaatst

laat ik geplaatst worden

moge ik geplaatst worden

 

geplaatst wordend

Regelmatige aor P: ™teqhn en fut. P teqhsomai (en perf. P keimai)


AC

INDIC

ATIVUS

ƒemai

 

TIO

praesens

imperfectum

CONIUNC
OPTA
IMPERA
INFINITIVUS

D

1.ev

ƒemai

ƒemhn

ƒwmai

ƒeimhn

 

ƒesqai

U

2.ev

ƒesai

ƒeso

ƒV

ƒeio

  gezonden te worden

R

3.ev

ƒetai

ƒeto

ƒhtai

ƒeito

 

PARTICIPIUM

A

1.mv

ƒemeqa

ƒemeqa

ƒwmeqa

ƒeimeqa

 

ƒemenoj

T

2.mv

ƒesqe

ƒesqe

ƒhsqe

ƒeisqe

 

ƒemenh

I

3.mv

ƒentai

ƒentai

ƒwntai

ƒeinto

 

ƒemenon

VA

ik word gezonden

ik werd gezonden

laat ik gezonden worden

moge ik gezonden worden

 

gezonden wordend

Regelmatigperf. P eƒmai

AC

INDIC

ATIVUS

ƒstamai

 

TIO

praesens

imperfectum

CONIUNC
OPTA
IMPERA
INFINITIVUS

D

1.ev

ƒstamai

ƒstamhn

ƒstwmai

ƒstaimhn

 

ƒstasqai

U

2.ev

ƒstasai

ƒstaso

ƒstV

ƒstaio

  gesteld te worden

R

3.ev

ƒstatai

ƒstato

ƒsthtai

ƒstaito

 

PARTICIPIUM

A

1.mv

ƒstameqa

ƒstameqa

ƒstwmeqa

ƒstaimeqa

 

ƒstamenoj

T

2.mv

ƒstasqe

ƒstasqe

ƒsthsqe

ƒstaisqe

 

ƒstamenh

I

3.mv

ƒstantai

ƒstantai

ƒstwntai

ƒstainto

 

ƒstamenon

VA

ik word gesteld

ik werd gesteld

laat ik gesteld worden

moge ik gesteld worden

 

gesteld wordend

Regelmatige aor P: ™staqhn en fut. P staqhsomai en perf. P ˜stamai