vereiste minimumkennis vormleer in 2019

Vormleer Grieks overzicht

grieks

CvTE minimumlijst

Als je het Griekse font nog niet hebt gedownload en geïnstalleerd, doe dat dan eerst hier.

Griekse Grammatica

 1. vormleer: deze behandelt de vormen, verbuiging en vervoeging van de verschillende woordsoorten
 2. syntaxis: deze behandelt het vormen van structuur in zinnen en van zinsverband
 3. stilistica:
  1. a - c
  2. d - m
  3. n - z
  4. Herodotus
   1. algemeen
   2. werkwoorden
   3. naamwoorden
   4. pronomina
  5. narratologie

Vormleer per onderdeel

 1. lidwoord
 2. zelfstandig naamwoord
  1. -a / -h stammen
  2. -o stammen
  3. medeklinker stammen
 3. bijvoeglijk naamwoorden
  1. -o / -a stammen
  2. medeklinker stammen
  3. megaj en poluj
 4. trappen van vergelijking
 5. bijwoorden
  1. correlativa
 6. telwoorden
 7. voornaamwoorden
  1. aanwijzende
  2. onbepaalde
  3. vragende
  4. persoonlijke
  5. bezittelijke
  6. betrekkelijke
  7. wederkerende
  8. corresponderende
  9. indirect reflexiva
 8. werkwoorden
  1. luw Act.
  2. luw Med.
  3. luw Pas.
  4. contracta A
  5. contracta M/P
  6. athematisch. A
  7. athematisch. M
  8. athematisch. P
  9. e„m… en emi
 9. stamtijden compl.
  1. onr. aoristi
  2. onr. futura
  3. onr. perfecta

   

 

 

AC

 

INDIC

ATIVUS

     

 

TIO

 

praesens

imperfectum

CONIUNC

OPTA

IMPERA

INFINITIVUS

D

1.ev

luw

™luon

luw

luoimi

 

luein

U

2.ev

lueij

™luej

luVj

luoij

lue

los te maken

R

3.ev

luei

™lue (n)

luV

luoi

 

PARTICIPIUM

A

1.pl

luomen

™luomen

luwmen

luoimen

 

luwn ,ontoj

T

2.pl

luete

™luete

luhte

luoite

luete

luousa

I

3.pl

luousi(n)

™luon

luwsi(n)

luoien

 

luon ,ontoj

VA

ik maak los

ik maakte los

laat ik losmaken

moge ik losm.

maak los

losmakend

     

aoristus

CONIUNC

OPTA

IMPERA

INFINITIVUS

A

1.ev

 

™lusa

lusw

lusaimi

 

lusai

O

2.ev

 

™lusaj

lusVj

luseiaj

luson

los te maken, losgemaakt te hebben

R

3.ev

 

™luse(n)

lusV

luseie(n)

 

PARTICIPIUM

I

1.pl

 

™lusamen

luswmen

lusaimen

 

lusaj ,antoj

S

2.pl

 

™lusate

lushte

lusaite

lusate

lusasa

T

3.pl

 

™lusan

luswsi(n)

luseian

 

lusan ,antoj

A

 

ik maakte los

laat ik losmaken

moge ik losm.

maak los

losgemaakt hebbend

   

perfectum

plusquamperf.

     

INFINITIVUS

P

1.ev

leluka

™lelukh

     

lelukenai

E

2.ev

lelukaj

™lelukhj

     

losgemaakt hebben

R

3.ev

leluke(n)

™lelukei

     

PARTICIPIUM

F

1.pl

lelukamen

™lelukemen

     

lelukwj ,otoj

E

2.pl

lelukate

™lelukete

     

lelukuia

C

3.pl

lelukasi(n)

™lelukesan

     

lelukoj ,otoj

TA

ik heb losgemaakt

ik had losgemaakt

     

losgemaakt hebbend

   

futurum

       

INFINITIVUS

F

1.ev

lusw

       

lusein

V

2.ev

luseij

       

los te zullen maken

T

3.ev

lusei

       

PARTICIPIUM

V

1.pl

lusomen

       

luswn ,ontoj

R

2.pl

lusete

       

lusousa

A

3.pl

lusousi(n)

       

luson ,ontoj

LIS

ik zal losmaken

       

zullende losmaken