vereiste minimumkennis vormleer in 2019

Vormleer Grieks overzicht

grieks

CvTE minimumlijst

Als je het Griekse font nog niet hebt gedownload en geïnstalleerd, doe dat dan eerst hier.

Griekse Grammatica

 1. vormleer: deze behandelt de vormen, verbuiging en vervoeging van de verschillende woordsoorten
 2. syntaxis: deze behandelt het vormen van structuur in zinnen en van zinsverband
 3. stilistica:
  1. a - c
  2. d - m
  3. n - z
  4. Herodotus
   1. algemeen
   2. werkwoorden
   3. naamwoorden
   4. pronomina
  5. narratologie

Vormleer per onderdeel

 1. lidwoord
 2. zelfstandig naamwoord
  1. -a / -h stammen
  2. -o stammen
  3. medeklinker stammen
 3. bijvoeglijk naamwoorden
  1. -o / -a stammen
  2. medeklinker stammen
  3. megaj en poluj
 4. trappen van vergelijking
 5. bijwoorden
  1. correlativa
 6. telwoorden
 7. voornaamwoorden
  1. aanwijzende
  2. onbepaalde
  3. vragende
  4. persoonlijke
  5. bezittelijke
  6. betrekkelijke
  7. wederkerende
  8. corresponderende
  9. indirect reflexiva
 8. werkwoorden
  1. luw Act.
  2. luw Med.
  3. luw Pas.
  4. contracta A
  5. contracta M/P
  6. athematisch. A
  7. athematisch. M
  8. athematisch. P
  9. e„m… en emi
 9. stamtijden compl.
  1. onr. aoristi
  2. onr. futura
  3. onr. perfecta

   

 

 

THEMATISCH MEDIUM
them. actief . them. medium   them. passief   athem. actief   athem. med.  onregelmatige verba
verba contracta A verba contracta M/P

AC

INDIC

ATIVUS

 

TIO

 

praesens

imperfectum

CONIUNC
OPTA
IMPERA
INFINITIVUS

D

1.ev

luomai

™luomhn

luwmai

luoimhn

 

luesqai

U

2.ev

luei

™luou

luV

luoio

luou

los te maken vz

R

3.ev

luetai

™lueto

luhtai

luoito

 

PARTICIPIUM

A

1.mv

luomeqa

™luomeqa

luwmeqa

luoimeqa

 

luomenoj

T

2.mv

luesqe

™luesqe

luhsqe

luoisqe

luesqe

luomenh

I

3.mv

luontai

™luonto

luwntai

luointo

 

luomenon

VA

ik maak los vm

ik maakte los vm

laat ik losm. vm

moge ik losm. vm

maak los vj

losmakend vz

   

aoristus

CONIUNC
OPTA
IMPERA

INFINITIVUS

A

1.ev

 

™lusamhn

luswmai

lusaimhn

 

lusasqai

O

2.ev

 

™lusw

lusV

lusaio

lusai

los te maken vz, los gemaakt hebben vz

R

3.ev

 

™lusato

lushtai

lusaito

 

PARTICIPIUM

I

1.mv

 

™lusameqa

luswmeqa

lusaimeqa

 

lusamenoj

S

2.mv

 

™lusasqe

lushsqe

lusaisqe

lusasqe

lusamenh

T

3.mv

 

™lusanto

luswntai

lusainto

 

lusamenon

A

 

ik maakte los vm

laat ik losm. vm

moge ik losm. vm

maak los vj

losmakend vz, los gemaakt hebbend vz

 

perfectum

mvusquamperf.

   
IMPERA

INFINITIVUS

P

1.ev

lelumai

™lelumhn

     

lelusqai

E

2.ev

lelusai

™leluso

   

leluso

losgem. hebben vz

R

3.ev

lelutai

™leluto

     

PARTICIPIUM

F

1.mv

lelumeqa

™lelumeqa

     

lelumenoj

E

2.mv

lelusqe

™lelusqe

   

lelusqe

lelumenh

C

3.mv

leluntai

™lelunto

     

lelumenon

TA

ik heb losgem.vm

ik had losgem. vm

     

losgem.hebbend vz

 

futurum

       

INFINITIVUS

F

1.ev

lusomai

       

lusesqai

V

2.ev

lusei

        los te zullen m. vz

T

3.ev

lusetai

       

PARTICIPIUM

V

1.mv

lusomeqa

       

lusomenoj

R

2.mv

lusesqe

       

lusomenoj

A

3.mv

lusontai

       

lusomenon

LIS

ik zal losm. vm

       

zullende losm. vm