vereiste minimumkennis vormleer in 2019

Vormleer Grieks overzicht

grieks

CvTE minimumlijst

Als je het Griekse font nog niet hebt gedownload en geïnstalleerd, doe dat dan eerst hier.

Griekse Grammatica

 1. vormleer: deze behandelt de vormen, verbuiging en vervoeging van de verschillende woordsoorten
 2. syntaxis: deze behandelt het vormen van structuur in zinnen en van zinsverband
 3. stilistica:
  1. a - c
  2. d - m
  3. n - z
  4. Herodotus
   1. algemeen
   2. werkwoorden
   3. naamwoorden
   4. pronomina
  5. narratologie

Vormleer per onderdeel

 1. lidwoord
 2. zelfstandig naamwoord
  1. -a / -h stammen
  2. -o stammen
  3. medeklinker stammen
 3. bijvoeglijk naamwoorden
  1. -o / -a stammen
  2. medeklinker stammen
  3. megaj en poluj
 4. trappen van vergelijking
 5. bijwoorden
  1. correlativa
 6. telwoorden
 7. voornaamwoorden
  1. aanwijzende
  2. onbepaalde
  3. vragende
  4. persoonlijke
  5. bezittelijke
  6. betrekkelijke
  7. wederkerende
  8. corresponderende
  9. indirect reflexiva
 8. werkwoorden
  1. luw Act.
  2. luw Med.
  3. luw Pas.
  4. contracta A
  5. contracta M/P
  6. athematisch. A
  7. athematisch. M
  8. athematisch. P
  9. e„m… en emi
 9. stamtijden compl.
  1. onr. aoristi
  2. onr. futura
  3. onr. perfecta

   

 

 

THEMATISCH PASSIVUM
them. actief them. medium   them. passief  athem. med. athem. pass.   onregelmatige verba
verba contracta A verba contracta M/P

AC

INDIC

ATIVUS

       

TIO

praesens

imperfectum

CONIUNC

OPTA

IMPERA

INFINITIVUS

D

1.ev

luomai

™luomhn

luwmai

luoimhn

 

luesqai

U

2.ev

luei

™luou

luV

luoio

luou

losgem. te worden

R

3.ev

luetai

™lueto

luhtai

luoito

 

PARTICIPIUM

A

1.mv

luomeqa

™luomeqa

luwmeqa

luoimeqa

 

luomenoj

T

2.mv

luesqe

™luesqe

luhsqe

luoisqe

luesqe

luomenh

I

3.mv

luontai

™luontai

luwntai

luointo

 

luomenon

VA

ik word losgem.

ik werd losgem.

laat ik losgem. worden

moge ik losgem. worden

word losgem.

losgem. wordend

   

aoristus

CONIUNC

OPTA

IMPERA

INFINITIVUS

A

1.ev

 

™luqhn

luqw

luqeihn

 

luqhnai

O

2.ev

 

™luqhj

luqVj

luqeihj

luqhti

losgem. te worden, - te zijn

R

3.ev

 

™luqh

luqV

luqeih

 

PARTICIPIUM

I

1.mv

 

™luqhmen

luqwmen

luqeimen

 

luqeij ,entoj

S

2.mv

 

™luqhte

luqhte

luqeite

luqhte

luqeisa

T

3.mv

 

™luqhsan

luqwsin

luqeien

 

luqen ,entoj

A

 

ik werd losgem.

laat ik losgem. worden

moge ik losgem.worden

word losgem.

losgem. zijnde

 

perfectum

mvusquamperf.

   

IMPERA

INFINITIVUS

P

1.ev

lelumai

™lelumhn

     

lelusqai

E

2.ev

lelusai

™leluso

   

leluso

losgem. te zijn

R

3.ev

lelutai

™leluto

     

PARTICIPIUM

F

1.mv

lelumeqa

™lelumeqa

     

lelumenoj

E

2.mv

lelusqe

™lelusqe

   

lelusqe

lelumenh

C

3.mv

leluntai

™lelunto

     

lelumenon

TA

ik ben losgem.

ik was losgem.

     

losgem.zijnde

 

futurum

       

INFINITIVUS

F

1.ev

luqhsomai

       

luqhsesqai

V

2.ev

luqhsei

        losgem. te zullen w

T

3.ev

luqhsetai

       

PARTICIPIUM

V

1.mv

luqhsomeqa

       

luqhsomenoj

R

2.mv

luqhsesqe

       

luqhsomenoj

A

3.mv

luqhsontai

       

luqhsomenon

LIS

ik zal losgem. w

       

zullende losgem. w