vereiste minimumkennis vormleer in 2019

Vormleer Grieks overzicht

grieks

CvTE minimumlijst

Als je het Griekse font nog niet hebt gedownload en geïnstalleerd, doe dat dan eerst hier.

Griekse Grammatica

 1. vormleer: deze behandelt de vormen, verbuiging en vervoeging van de verschillende woordsoorten
 2. syntaxis: deze behandelt het vormen van structuur in zinnen en van zinsverband
 3. stilistica:
  1. a - c
  2. d - m
  3. n - z
  4. Herodotus
   1. algemeen
   2. werkwoorden
   3. naamwoorden
   4. pronomina
  5. narratologie

Vormleer per onderdeel

 1. lidwoord
 2. zelfstandig naamwoord
  1. -a / -h stammen
  2. -o stammen
  3. medeklinker stammen
 3. bijvoeglijk naamwoorden
  1. -o / -a stammen
  2. medeklinker stammen
  3. megaj en poluj
 4. trappen van vergelijking
 5. bijwoorden
  1. correlativa
 6. telwoorden
 7. voornaamwoorden
  1. aanwijzende
  2. onbepaalde
  3. vragende
  4. persoonlijke
  5. bezittelijke
  6. betrekkelijke
  7. wederkerende
  8. corresponderende
  9. indirect reflexiva
 8. werkwoorden
  1. luw Act.
  2. luw Med.
  3. luw Pas.
  4. contracta A
  5. contracta M/P
  6. athematisch. A
  7. athematisch. M
  8. athematisch. P
  9. e„m… en emi
 9. stamtijden compl.
  1. onr. aoristi
  2. onr. futura
  3. onr. perfecta

   

 

 

AC

 

INDIC

ATIVUS

nikaw
   

 

TIO

praesens

imperfectum

CONIUNC

OPTA

IMPERA

INFINITIVUS

D

1.ev

nikwmai

™nikwmhn

nikwmai

nikJmhn

 

nikasqai

U

2.ev

nikv

™nikw

nikv

nikJo

nikw

te overwinnen vz / overwonnen te worden

R

3.ev

nikatai

™nikato

nikatai

nikJto

 

PARTICIPIUM

A

1.mv

nikwmeqa

™nikwmeqa

nikwmeqa

nikJmeqa

 

nikwmenoj

T

2.mv

nikasqe

™nikasqe

nikasqe

nikJsqe

nikasqe

nikwmenh

I

3.mv

nikwntai

™nikwntai

nikwntai

nikJnto

 

nikwmenon

VA

ik overwin vm / ik word overwonnen

ik overwon vm / ik werd overwonnen

laat ik overwin-nen vm /laat ik overwonnen worden.

moge ik overwinnen vm / moge ik overwonnen worden.

overwin vj.!

overwinnend vz / overwonnen wordend

Vorming aor:M. ™nikhsamhn en fut.M nikhsomai en perf.M nenikhmai
Vorming aor P: ™nikhqhn en fut.P nikhqhsomai en perf.P nenikhmai


AC

 

INDIC

ATIVUS

poiew
   

 

TIO

praesens

imperfectum

CONIUNC

OPTA

IMPERA

INFINITIVUS

D

1.ev

poioumai

™poioumhn

poiwmai

poioimhn

 

poieisqai

U

2.ev

poiei

™poiou

poiV

poioio

poiou

te maken vz / ge-maakt te worden

R

3.ev

poieitai

™poieito

poihtai

poioito

 

PARTICIPIUM

A

1.mv

poioumeqa

™poioumeqa

poiwmeqa

poioimeqa

 

poioumenoj

T

2.mv

poieisqe

™poieisqe

poihsqe

poioisqe

poieisqe

poioumenh

I

3.mv

poiountai

™poiountai

poiwntai

poiointo

 

poioumenon

VA

ik maak vm / ik word gemaakt

ik maakte vm / ik werd gemaakt

laat ik maken vm / laat ik gemaakt worden

moge ik maken vm / moge ik gemaakt worden

maak vj !

makend vz / gemaakt wordend

Vorming aor:M. ™poihsamhn en fut.M poihsomai en perf.M pepoihmai
Vorming aor P: ™poihqhn en fut.P poihqhsomai en perf.P pepoihmai


AC

 

INDIC

ATIVUS

dhlow
   

 

TIO

praesens

imperfectum

CONIUNC

OPTA

IMPERA

INFINITIVUS

D

1.ev

dhloumai

™dhloumhn

dhlwmai

dhloimhn

 

dhlousqai

U

2.ev

dhloi

™dhlou

dhloi

dhloio

dhlou

duidelijk te maken vz / duidelijk ge-maakt te worden

R

3.ev

dhloutai

™dhlouto

dhlwtai

dhloito

 

PARTICIPIUM

A

1.mv

dhloumeqa

™dhloumeqa

dhlwmeqa

dhloimeqa

 

dhloumenoj

T

2.mv

dhlousqe

™dhlousqe

dhlwsqe

dhloisqe

dhlousqe

dhloumenh

I

3.mv

dhlountai

™dhlountai

dhlwntai

dhlointo

 

dhloumenon

VA

ik maak duidelijk vm / ik word duidelijk gemaakt

ik maakte duide-lijk vm / ik werd duidelijk gemaakt

laat ik duidelijk maken vm / laat ik duidelijk ge-maakt worden

moge ik duidelijk maken vm / moge ik duide-lijk gemaakt worden

maak duidelijk vj

duidelijk makend vz / duidelijk gemaakt wordend