vereiste minimumkennis vormleer in 2019

Voorzetsels met dativus

 • ¡ma + dat.
  • samen met, mee
  • tegelijk met
   • ¡ma de kiqwni ™kduomenJ = tegelijk met het uittrekken van het onderkleed (Her. I,8)
 • ™n, ™ni + dat.
  • in, bij, op, onder
   • ™n toisi = daaronder (Her.I,8)
   • ™n „ambJ trimetrJ = in een iambische trimeter (Her.I,12)
   • ™n Delfoisi = in Delphi (Her.I,13)
   • ™n Ðploisi ºsan = zij waren onder de wapens, gewapend (Her.I,13)
   • ™n toisi basilhioisi = in het paleis (Her.I,30)
   • ™n pontJ = op zee (Hom. Od. I, 4)
   • nhusin ™ni glafurVsin = in de gewelfde schepen (Hom. Od. IX, 99)
  • overdrachtelijk
   • ™n noJ ™cousa = (lett. in de geest hebben) = van plan zijn (Her. I,10)
  • in samenstellingen: in, nij, erin, erop
 • sun + dat.
  • samen met, met (behulp van)
  • in samenstellingen: samen, mede
 
 
 
 
 
 

CvTE minimumlijst

Syntaxis Grieks overzicht

GRIEKS

Als je het Griekse font nog niet hebt gedownload en geïnstalleerd, doe dat dan eerst hier.

Griekse Grammatica

 1. vormleer: deze behandelt de vormen, verbuiging en vervoeging van de verschillende woordsoorten
 2. syntaxis: deze behandelt het vormen van structuur in zinnen en van zinsverband

stilistica en taaleigen
zie bij vormleer.

Syntaxis per onderdeel

 1. Congruentie
 2. Gebruik lidwoord
 3. Functies naamvallen
  1. Nominativus
  2. Genitivus
  3. Dativus
  4. Accusativus
 4. Gebruik voorzetsels
  1. met genitivus
  2. met dativus
  3. met accusativus
  4. met gen. èn acc.
  5. met gen, dat.. èn acc
 5. Gebruik van de infinitivus
 6. Gebruik van participium
 7. Gebruik van de modi
 8. Tijd en aspect
 9. Vraagzinnen
 10. Bijzinnen
  1. causale
  2. concessieve
  3. conditionele
  4. declaratieve
  5. finale
  6. relatieve
  7. temporele
 11. Ontkenningen