vereiste minimumkennis vormleer in 2019

Vormleer Grieks overzicht

grieks

CvTE minimumlijst

Als je het Griekse font nog niet hebt gedownload en geïnstalleerd, doe dat dan eerst hier.

Griekse Grammatica

 1. vormleer: deze behandelt de vormen, verbuiging en vervoeging van de verschillende woordsoorten
 2. syntaxis: deze behandelt het vormen van structuur in zinnen en van zinsverband
 3. stilistica:
  1. a - c
  2. d - m
  3. n - z
  4. Herodotus
   1. algemeen
   2. werkwoorden
   3. naamwoorden
   4. pronomina
  5. narratologie

Vormleer per onderdeel

 1. lidwoord
 2. zelfstandig naamwoord
  1. -a / -h stammen
  2. -o stammen
  3. medeklinker stammen
 3. bijvoeglijk naamwoorden
  1. -o / -a stammen
  2. medeklinker stammen
  3. megaj en poluj
 4. trappen van vergelijking
 5. bijwoorden
  1. correlativa
 6. telwoorden
 7. voornaamwoorden
  1. aanwijzende
  2. onbepaalde
  3. vragende
  4. persoonlijke
  5. bezittelijke
  6. betrekkelijke
  7. wederkerende
  8. corresponderende
  9. indirect reflexiva
 8. werkwoorden
  1. luw Act.
  2. luw Med.
  3. luw Pas.
  4. contracta A
  5. contracta M/P
  6. athematisch. A
  7. athematisch. M
  8. athematisch. P
  9. e„m… en emi
 9. stamtijden compl.
  1. onr. aoristi
  2. onr. futura
  3. onr. perfecta

   

 

 

Wederkerende voornaamwoorden

Omdat wederkerende voornaamwoorden geen onderwerp kunnen hebben, komt bij geen van alle een nom. voor!

™mautou, -hj van mijzelf etc.
¹mwn aÙtwn van onszelf etc.

M
V
 
enkelvoud
 
nom. (...) (...)
gen. ™mautou ™mauthj
dat. ™mautJ ™mautV
acc. ™mauton ™mauthn
 
meervoud
 
nom. (...) (...)
gen. ¹mwn aÙtwn ¹mwn aÙtwn
dat. ¹min aÙtoij ¹min aÙtaij
acc. ¹maj aÙtouj ¹maj aÙtaj

seautou, -hj van jouzelf etc.
Ømwn aÙtwn van jullie zelf etc.

M
V
 
enkelvoud
 
nom. (...) (...)
gen. seautou seauthj
dat. seautJ seautV
acc. seauton seauthn
 
meervoud
 
nom. (...) (...)
gen. Ømwn aÙtwn Ømwn aÙtwn
dat. Ømin aÙtoij Ømin aÙtaij
acc. Ømaj aÙtouj Ømaj aÙtaj

™autou, -hj van zichzelf etc.

M
V
 
enkelvoud
nom. (...) (...)
gen. ˜autoà of aØtoà ˜autÁj of aØtÁj
dat. ˜autù of aØtù ˜autÍ of aØtÍ
acc. ˜autÒn of aØtÒn ˜aut»n of aØt»n
 
meervoud
nom. (...) (...)
gen. ˜autîn, of aØtîn ˜autîn, of aØtîn
dat. ˜auto‹j, of aØto‹j ˜auta‹j, of aØta‹j
acc. ˜autoÚj, of aØtoÚj ˜aut£j, of aØt£j

Let op: de samengetrokken vormen niet verwarren met samen getrokken van Ð aÙtÒj (dezelfde), zie hier.

™wutou, -hj van zichzelf etc.bij Herodotos!!

M
V
 
enkelvoud
 
nom. (...) (...)
gen. ˜wutou ˜wuthj
dat. ˜wutJ ˜wutV
acc. ˜wuton ˜wuthn
 
meervoud
 
nom. (...) (...)
gen. ˜wutwn ˜wutewn
dat. ˜wutoij ˜wutaij
acc. ˜wutouj ˜wutaj

 

Het wederkerig voornaamwoord ¢llhlwn (elkaar)

M
V
O
nom. (...) (...) (...)
gen. ¢llhlwn ¢llhlwn ¢llhlwn
dat. ¢llhloij ¢llhlaij ¢llhloij
acc. ¢llhlouj ¢llhlaj ¢llhla