CE 2007
grieks
Euripides
Hippolytus
CE 2007
het benodigde griekse font
Euripides 2007 vertaalhulp
 1. Proloog
  1. 1 - 57
  2. 88 - 120
 2. 1e Epeisodion
  1. 267 - 310
  2. 311 - 361
  3. 433 - 481
grammatica (algemene hulp)
 1. vormleer
 2. syntaxis
 3. stamtijden
  1. aoristi
  2. futura
  3. perfecta

voor vragen of opmerkingen mail naar: wiebe koopmans

VERTAALHULP EURIPIDES 2007

vragen, opmerkingen en/of commentaar, kun je mailen naar:wiebekoo;

 
 • Vooraf: zorg ervoor dat je het Griekse font hebt geïnstalleerd:
  • Voor PC (Windows en dergelijke): download hier het "Griekse font" , sla het op op een plaats waar je het kunt terugvinden voor noodgevallen. Kopieer het dan in je C:\Windows\Fonts directory (of waar je fonts maar staan)
  • Voor een MAC: download hier het "Griekse font" dit is in zip formaat ; open na het downloaden Greek.ttf en installeer het het font. LET OP: als er al een font met de naam Greek.ttf is geïnstalleerd, moet je dit wel eerst verwijderen!
 • in de Griekse teksten heb ik de accenten alleen weergegeven, waar dat nodig was wegens betekenisverschil.
 • Instructie:
 • Vergeet niet: de vertaalhulp is bedoeld om je te helpen bij het zelfstandig vertalen van het pensum Euripides 2007 èn om je voldoende oefening op te laten doen voor het vertalen van het ongezien stuk Grieks op het CE. Gebruik de werkvertalingen alleen ter controle of om zinsconstructies beter door te krijgen! Zorg ervoor dat je steeds begrijpt waarom iets zus of zo vertaald is!
 • Opzet en werkwijze: de vertaalhulp bestaat uit verschillende onderdelen:
  • een "werktekst": de complete Griekse tekst in een Word-doc met een regel tussenruimte. Deze kun je hier downloaden (rechts klikken en "Doel opslaan als") en/of geheel of gedeeltelijk uitprinten (links klikken). Deze tekst kun je gebruiken als je "werkschrift", zo hoef bij het aantekeningen maken geen tekst of woorden over te nemen en blijft je boek schoon.
  • de vertaalhulp zelf: klik hiervoor in het menu links hiernaast op de passage die je wilt gaan bestuderen. Deze biedt 2 soorten hulp:
   • woordbetekenissen: wanneer je zonder te klikken met je muis over de woorden gaat, vind je de betekenis ervan onder in de statusbalk. Opmerkingen:
    • bij naamwoorden e.d. wordt gewoonlijk de betekenis in de nom. sg. gegeven;. bij werkwoorden gewoonlijk de 1e p. ev.
    • h.l. (in de statusbalk) geeft aan dat een woord de gegeven betekenis (alleen) op deze plaats heeft!
   • grammaticale ondersteuning: Wanneer je op de woorden dubbel klikt verschijnt ofwel het bijbehorende rijtje (ZN, BN, WW of VNW) of uitleg over de constructie (bijv. aci, gen. abs, voegwoorden, ¢n etc.)
   • Als je meer algemene uitleg wilt over vormen of constructes, ga dan in het menu links onderaan resp. naar vormleer of syntaxis. Hier staat alles wat je geacht wordt te weten volgens de CEVO (Commissie Eindexamen Voortgezet Onderwijs).
   • werkvertalingen: aan het eind van elke passage vind je een link naar de werkvertaling van die passage. (Gebruik zie boven en op eigen verantwoording!)
   • bijzonderheden: aan het eind van elke passage vind je ook een link naar de te onthouden bijzonderheden, stilistische en taalkundige van de betreffende passage.