CE 2008
grieks
Plato
"Socrates: portret van
een veelzijdig Athener"
CE 2008 Plato
vragen, opmerkingen en/of commentaar, kun je mailen naar:wiebekoo;

het benodigde griekse font

de werktekst
deel 1
deel 2

te kennen
stijlfiguren


Plato 2008 vertaalhulp
 1. Apologie
  1. 20d6-21a9
  2. 21b1-21e1
  3. 21e2-22c8
  4. 22c9-23c1
  5. 39e1-40c4
  6. a 40c5-40e4
   b 40e4-41c7
  7. 41c8-42a5
 2. Phaedo
  1. 116a2-116d9
  2. 116e1-117c5
  3. 117c5-118a4
  4. 118a5-118a17
 3. Symposium
  1. 215a4-215d6
  2. 215d6-216c3
  3. 217a2-217e1
  4. 218b8-219d2
  5. 220c3-221c1
 4. Alcibiades I
  1. 129e3-130c4
  2. 130c5-131a1
  3. 131a2-131e11
grammatica (algemene hulp)
 1. vormleer
 2. syntaxis
 3. stamtijden
  1. aoristi
  2. futura
  3. perfecta

VERTAALHULP PLATO 2008

Let op: Er bestaat verschil in volgorde van de teksten tussen de uitgaven van Hermaion en Eisma. Kijk dus goed in het menu hier links welke passage je moet hebben.

 • Vooraf: zorg ervoor dat je het Griekse font hebt geïnstalleerd:
  • Voor PC (Windows en dergelijke): download hier het "Griekse font" , sla het op op een plaats waar je het kunt terugvinden voor noodgevallen. Kopieer het dan in je C:\Windows\Fonts directory (of waar je fonts maar staan)
  • Voor een MAC: download hier het "Griekse font" dit is in zip formaat ; open na het downloaden Greek.ttf en installeer het het font. LET OP: als er al een font met de naam Greek.ttf is geïnstalleerd, moet je dit wel eerst verwijderen!
 • in de Griekse teksten heb ik de accenten alleen weergegeven, waar dat nodig was wegens betekenisverschil.
 • Toelichting op werkwijze:

 • Vergeet niet: de vertaalhulp is bedoeld om je te helpen bij het zelfstandig vertalen van het pensum Plato 2008 èn om je voldoende oefening op te laten doen voor het vertalen van het ongezien stuk Grieks op het CE. Gebruik de werkvertalingen alleen ter controle of om zinsconstructies beter door te krijgen! Zorg ervoor dat je steeds begrijpt waarom iets zus of zo vertaald is! Ook ik ben niet onfeilbaar, dus houd ik me aanbevolen gewezen te worden op fouten.
 • Opzet en werkwijze: de vertaalhulp bestaat uit verschillende onderdelen:
  • een "werktekst": de Griekse tekst in een Word-doc met een regel tussenruimte. Deze kun je hier downloaden of uitprinten. Deze tekst kun je gebruiken als je "werkschrift", zo hoef bij het aantekeningen maken geen tekst of woorden over te nemen en blijft je boek schoon.
  • de vertaalhulp zelf: klik hiervoor in het menu links hiernaast op de passage die je wilt gaan bestuderen. Deze biedt 2 soorten hulp:
   • woordbetekenissen: wanneer je zonder te klikken met je muis over de woorden gaat, verschijnt de betekenis ervan.
    Opmerkingen:
    • bij naamwoorden e.d. wordt gewoonlijk de betekenis in de nom. sg. gegeven;. bij werkwoorden gewoonlijk de 1e p. ev.
    • h.l. (in de statusbalk) geeft aan dat een woord de gegeven betekenis (alleen) op deze plaats heeft!
    • Van overbekende woordjes wordt vaak niet de betekenis gegeven, hieronder valt ook het lidwoord (tenzij speciaal gebruikt)
   • grammaticale ondersteuning: Wanneer je op verbogen woorden dubbel klikt verschijnt het bijbehorende rijtje (ZN, BN, WW of VNW). Uitleg over de constructie (bijv. aci, gen. abs, voegwoorden, participiumconstructies, coniunctivi en optativi, volgt in een kader rechts naast de tekst.)
   • werkvertalingen: aan het eind van elke passage vind je een link naar de werkvertaling van die passage. (Gebruik zie boven en op eigen verantwoording!)
   • Als je meer algemene uitleg wilt over vormen of constructes, ga dan in het menu links onderaan resp. naar vormleer of syntaxis. Ook voor stamtijdenlijsten, vanuit verschillende ooghoeken. Hier staat alles wat je geacht wordt te weten volgens de CEVO (Commissie Eindexamen Voortgezet Onderwijs).
   • filosofica, stilistica en andere bijzonderheden: deze worden in een later stadium toegevoegd, maar vóór eventuele (school)examens, met links onderaan de tekst.