Het Griekse adverbium (bijwoord)
Een bijwoord zegt iets van een werkwoord, een bijvoeglijk naamwoord of een ander bijwoord. ( de woorden tussen haakjes behoren niet tot de basiswoorden)
 • gevormd van bijvoeglijke naamwoorden met de uitgang -wj
  • ¢lhq(e)wj = werkelijk, echt, naar waarheid
  • kakwj = slecht
  • kalwj = mooi
  • Ðmîj = op gelijke wijze
  • oØtw(j) = zó, op die manier
 • de acc. onzijdig gebruikt als bijwoord
  • bij comparativi acc. sg. N.:
   • qasson = snel(ler)
   • mallon = (+ gen. of º ) meer (dan)
   • proteron = vroeger
  • bij superlativi acc. pl. N:
   • kallista = zeer mooi (Her. I,30)
   • malista = zeer veel, het meest
  • in positivus: acc. sg. of pl. N.
   • mega = zeer, luid
   • pan, to parapan = geheel en al
   • panta = in alle opzichten
   • polla = veel
   • teloj = tenslotte
 • onregelmatige, bijzondere of andere
  • aÙtika = meteen, direkt
  • ¢kewn = tegen mijn zin
  • a„ya = snel
  • e„sw = naar binnen, binnen
  • ™ndon = binnen
  • ™xw = naar buiten, buiten
  • = goed
  • ºdh = reeds, al
  • mala = zeer, erg
  • meta de = (en) daarna
  • nun = nu
  • tote = toen, op dat moment
  • proterw = verder
 • accusativus adverbialis (voorloper van het gebruik van de acc. als adverbium)