de aoristus passief

AC

AORISTUS  

PASSIEF

 

O

P/G

INDICA

TIVUS

CONIUNC
OPTA
IMPERA
INFINITIVUS

A

1.sg

 

™luqhn

luqw

luqeihn

 

luqhnai

O

2.sg

 

™luqhj

luqVj

luqeihj

luqhti

losgem. te zijn

R

3.sg

 

™luqh

luqV

luqeih

 

PARTICIPIUM

I

1.pl

 

™luqhmen

luqwmen

luqeimen

 

luqeij ,entoj

S

2.pl

 

™luqhte

luqhte

luqeite

luqhte

luqeisa

T

3.pl

 

™luqhsan

luqwsin

luqeien

 

luqen ,entoj

A

vert

ik werd losgem.

laat ik losgem. worden

moge ik losgem.worden

word losgem.

losgem. zijnde

    gebruik inf.
    verbuiging ptcp
    vertaling ptcp
onregelmatige aoristi
Tijd aoristus :
  • "aoristus" (actio aorista)
    • indicativus aoristi drukt verleden tijd uit
    • andere modi drukken zich geen tijd uit of geven (meestal) voortijdigheid aan
Aspect aoristus:
  • "aoristus" (actio aorista) aspect "afgesloten"
    • handeling/gebeurtenis/proces hebben hun eidpunt bereikt en worden gewoon meegedeeld of verteld
    • ingressief: bij werkwoorden die een toestand aanduiden, wordt de aoristus vaak gebruikt om het begin van die toestand aan te geven.
onregelmatige aoristi