de sigmatische aoristus actief

AC

AORISTUS  
(thematische)

ACTIEF

 

O

P/G

INDICA

TIVUS

CONIUNC
OPTA
IMPERA
INFINITIVUS

A

1.sg

 

™lusa

lusw

lusaimi

 

lusai

O

2.sg

 

™lusaj

lusVj

luseiaj

luson

los te maken, losgemaakt te hebben

R

3.sg

 

™luse(n)

lusV

luseie(n)

 

PARTICIPIUM

I

1.pl

 

™lusamen

luswmen

lusaimen

 

lusaj ,antoj

S

2.pl

 

™lusate

lushte

lusaite

lusate

lusasa

T

3.pl

 

™lusan

luswsi(n)

luseian

 

lusan ,antoj

A

vert

ik maakte los

laat ik losmaken

moge ik losm.

maak los

losgemaakt hebbend

    gebruik inf.
    verbuiging ptcp
    vertaling ptcp
onregelmatige aoristi
Bij de verba liquida (stam op -m, -l, -n, of -r) staat er geen -s- voor de uitgang, maar een -m, -l, -n, of -r.
Tijd aoristus :
  • "aoristus" (actio aorista)
    • indicativus aoristi drukt verleden tijd uit
    • andere modi drukken zich geen tijd uit of geven (meestal) voortijdigheid aan
Aspect aoristus:
  • "aoristus" (actio aorista) aspect "afgesloten"
    • handeling/gebeurtenis/proces hebben hun eidpunt bereikt en worden gewoon meegedeeld of verteld
    • ingressief: bij werkwoorden die een toestand aanduiden, wordt de aoristus vaak gebruikt om het begin van die toestand aan te geven.
onregelmatige aoristi