de sigmatische aoristus medium

   

aoristus

CONIUNC
OPTA
IMPERA

INFINITIVUS

A

1.sg

 

™lusamhn

luswmai

lusaimhn

 

lusasqai

O

2.sg

 

™lusw

lusV

lusaio

lusai

los gemaakt te hebben vz

R

3.sg

 

™lusato

lushtai

lusaito

 

PARTICIPIUM

I

1.pl

 

™lusameqa

luswmeqa

lusaimeqa

 

lusamenoj

S

2.pl

 

™lusasqe

lushsqe

lusaisqe

lusasqe

lusamenh

T

3.pl

 

™lusanto

luswntai

lusainto

 

lusamenon

A

vert

 

ik maakte los vm

laat ik losm. vm

moge ik losm. vm

maak los vj

losmakend vz

    gebruik inf.
    verbuiging ptcp
    vertaling ptcp
onregelmatige aoristi
Tijd aoristus :
  • "aoristus" (actio aorista)
    • indicativus aoristi drukt verleden tijd uit
    • andere modi drukken zich geen tijd uit of geven (meestal) voortijdigheid aan
Aspect aoristus:
  • "aoristus" (actio aorista) aspect "afgesloten"
    • handeling/gebeurtenis/proces hebben hun eidpunt bereikt en worden gewoon meegedeeld of verteld
    • ingressief: bij werkwoorden die een toestand aanduiden, wordt de aoristus vaak gebruikt om het begin van die toestand aan te geven.
onregelmatige aoristi