Causale bijzinnen

 • Causale bijzinnen worden ingeleid door:
  • Ðti, dioti, æj = omdat
  • ™pei, ™peidh = daar, omdat
   • Causale zinnen hebben de modi van de onafhankelijke zin, meestal de indicativus; maar na historische tijden staat de optativus, wanneer een subjectieve reden wordt aangegeven.
   • Ontkenning =
  • Voorbeelden:
    • ™pei oÙketi faineto pomph = omdat er geen begeleiding meer verscheen (Hom. Od. X, 79)
    • ™pei oÙketi ..cersin ™peigon = omdat ze niet meer ..... met hun handen hanteerden (Hom. Od. XII, 205)
    • ™pei ... o„hŽa nwmvj = omdat .. jij de sturriem bedient (Hom. Od. XII, 218)