Congruentie

 • Congruentie tussen:
  • onderwerp en gezegde
   • het gezegde komt in getal (ev + mv) overeen met het onderwerp (ondw).
   • NB: is het onderwerp onzijdig meervoud dan staat het gezegde gewoonlijk in het enkelvoud!!
    • ta qhria feugei = de dieren vluchten
  • onderwerp en naamwoordelijk deel van het gezegde
   • het naamwoordelijk deel van het gezegde heeft geen lidwoord!
    • nux ¹ ¹mera ™geneto = de dag werd nacht
    • ¹mera ¹ nux ™geneto = de nacht werd dag
   • het naamwoordelijk deel van het gezegde past zich (zoveel mogelijk) in geslacht, getal en naamval aan aan het onderwerp
    • aƒ òdai kalai ºsan = de liedern waren mooi
   • is het onderwerp neutrum plurale: dan staat het naamwoordelijk deel in het meervoud , maar het gezegde in het enkelvoud:
    • ta dwra kala ™stin = de geschenken zijn mooi
  • bijvoeglijk naamwoord of bijvoeglijke bepaling en zelfstandig naamwoord
   • een bijvoeglijk naamwoord of bijvoeglijke bepaling staat òf tussen het lidwoord en het zelfstandig naamwoord òf na het zelfstandig naamwoord met herhaling van het lidwoord.
  • zelfstandig naamwoord en bijstelling
   • een bijstelling komt zoveel mogelijk overeen met he nomen, waarbij hij geplaatst is:
    • Qoukudidhj 'Aqhnaioj xunegraye... = Thoukydides, de Athener/uit Athene heeft geschreven....
    • NB: met lidwoord: Qoukudidhj Ð 'Aqhnaioj xunegraye... = Thoukydides, de - (bij de lezer) bekende Athener heeft geschreven....
   • de bijstelling bij een persoonlijk voornaamwoord wordt voorafgegaan door het lidwoord
    • ¹meij oƒ 'Aqhnaioi = wij Atheners
  • predicatieve bepaling en het bepaalde
   • evenals het naamwoordelijk deel van het gezegde geen lidwoord:
    • Ð kubernhthj Østatoj thn naun katelipen = de stuurman verliet als laatste het schip
   • bij werkwoorden met "dubbele accusativus":
    • aƒrountai aÙtÕn strathgon = zij verkozen hem tot strateeg
    • Kuroj strathgoj ¡podeiknutai = Kyros wordt benoemd tot aanvoerder
  • een voornaamwoord als onderwerp en naamwoordelijk deel van het gezegde
   • is het onderwerp een pronomen demonstrativum, relativum of interrogativum dan past het naamwoordelijk deel van het gezegde zich daaraan aan (in het Ned. het voornaamwoord onzijdig vertalen!)
    • aØth ¢noia ™stin = dat is dwaasheid