Consecutieve bijzinnen

 • Consecutieve bijzinnen (bijzinnen die een gevolg aanduiden) worden ingeleid door :
  • æste = zodat
 • Het gevolg wordt als een feit voorgesteld:
  • æste + alle modi, ontkenning =
   • voorbeelden:
    • kraughn pollhn ™poioun, æste kai oƒ polemioi ºkouon = zij maakten (zo)veel lawaai, (zo) dat ook de vijanden het hoorden.
 • Het gevolg wordt als mogelijk, verwacht of bedoeld voorgesteld:
  • æste + infinitivus(constructie), ontkenning = mh
   • voorbeelden:
    • kraughn pollhn ™poioun, æste kai touj polemiouj ¢kouein = zij maakten (zo)veel lawaai, (zo) dat ook de vijanden het konden horen.
 • infinitivus consecutivus na sommige adiectiva of verba staat om het gevolg aan te geven: