Dativus:
basisbetekenissen: aan/voor; door/met; in/op.

 • indirect object = meewerkend voorwerp:
  • voorbeelden:
 • possessivus:
 • commodi of incommodi:
 • auctoris:
 • ethicus: (van de emotioneel betrokken persoon)
  • mh moi ... ¢pollhxeian = opdat ze me niet zouden ...ophouden met (Hom. Od. XII, 224)
  • ¹ moi fere phm' ˜taroisin = die me leed bracht voor de makkers/ die mijn makkers leed bracht (Hom. Od. XII, 231)
  • ™kamon de moi Ñsse = en de beide ogen werden me moe/ mijn beide ogen werden moe(Hom. Od. XII, 232)
 • instrumenti:
 • causae:
 • modi:
 • mensurae:
 • loci:
 • temporis:
 • als complement bij werkwoorden: