de (achter een woord) = onvertaald, en, maar (voor het woord)

de leidt een nieuwe informatie-eenheid (zin of zinsdeel) in; in dit geval vaak het beste onvertaald laten. Bij contrast met het voorafgaande te vertalen met maar, en (vooral bij de combinatie men ... de = .... maar, .....en ) Slechts zelden hoeft men vertaald te worden met weliswaar.

behoort tot de basiswoordjes