Finale bijzinnen

 • Finale bijzinnen worden ingeleid door:
  • ƒna, æj, Ðpwj = opdat; bij Hom. ook Ñfra
  • ƒna mh, æj mh, Ðpwj mh = opdat niet; bij Hom. ook Ñfra mh
   • Na tegenwoordige tijden (hoofdtijden) gewoonlijk met coniunctivus
   • Na verleden (historische) tijden gewoonlijk de optativus
  • Voorbeelden:
   • na hoofdtijden:
    • Ñfra ke toi lusV .... komissV = opdat zij voor jou zal bevrijden .....en gastvrij ontvangen (Hom. Od. X, 288)
    • Ñfra ... pepoiqomen ¢llhloisin = opdat wij elkaar vertrouwen (Hom. Od. X, 334/5)
    • Ñfra me ... kakon ... qhVj = opdat jij mij ...krachteloos .....maakt (Hom. Od. X, 301, 341)
    • ƒna Ñfqalmoisin „dw = opdat ik met mijn ogen zie (Hom. Od. X, 387)
   • na historische tijden:
    • ƒna mh ti parapneuseie = opdat niet iets erlangs blaast (Hom. Od. X, 24)
    • Ñfra feroi nhaj te kai aÙtouj = opdat hij de schepen en onszelf voortdraagt (Hom. Od. X, 26)
    • ƒna qasson ƒkoimeqa = opdat we sneller bereikten (Hom. Od. X, 33)
    • Ñfr' ¢n ƒkoio = opdat je zou kunnen bereiken (Hom. Od. X, 65)
    • ƒn' Øpek kakothta fugoimen = opdat wij aan de ellende ontsnappen (Hom. Od. X, 129)
    • ƒna pagcu laqoiato patridoj a„hj = opdat zij hun vaderland helemaal vergaten (Hom. Od. X, 236)
    • Ñfra pioimi = opdat ik dronk (Hom. Od. X, 316)
  • mh + coni. = opdat niet (om te voorkomen dat),dat niet
    • mh pwj tij ..... nostoio laqhtai = opdat niet op een of andere wijze iemand ..de terugkeer vergeet (Hom. Od. IX, 102)
    • mh s' .......kakon kai ¢nhnora qhV = opdat zij jou niet krachteloos en onmannelijk maakt (Hom. Od. IX, 301)
    • mh moi ... ¢pollhxeian = opdat ze me niet zouden ...ophouden met (Hom. Od. XII, 224)
 • Na verba timendi dedoika, fobeomai e.d.
  • mh = dat
  • mh oÙ = dat niet
 • æj + participium futurum is "om te"
 • infinitivus finalis: na bepaalde adiectiva of verba staat de infinitivus om het doel uit te drukken:
  • Hom.Od. IX, vs. 88: proŽein peuqesqai = erop uit zenden, om na te vragen
  • Hom.Od. IX, vs. 93: dosan lwtoio pasasqai = zij verleende het om van de lotos te eten