Genitivus
basisbetekenis: van; van(af)

 • attributieve (bijvoeglijke) bepaling:
  • voorbeelden:
 • possessivus:
 • partitivus:
 • subiectivus:
 • obiectivus:
 • comparationis:
 • temporis:
 • separativus:
 • causae:
 • als complement bij werkwoorden: