oƒ , min
= aan/voor hem/haar (dat.), hem/haar (acc.)

, min komen bij Her. voor ipv. het Att. aÙtJ / aÙtV , aÙton / aÙthn / aÙto
LET OP: is bij Her. en Hom. dus niet alleen maar nom. pl. M. lidwoord of relativum !!

behoort tot de basiswoordjes