de kappa aoristus actief

AC

AORISTUS didwmi
geven

ACTIEF

 

O

P/G

INDICA

TIVUS

CONIUNC
OPTA
IMPERA
INFINITIVUS

A

1.sg

 

™dwka

dw

doihn

 

dounai

O

2.sg

 

™dwkaj

dJj

doihj

doj

te geven

R

3.sg

 

™dwke(n)

dJ

doih

 

PARTICIPIUM

I

1.pl

 

™domen

dwmen

doimen

 

douj ,ontoj

S

2.pl

 

™dote

dwte

doite

dote

dousa

T

3.pl

 

™dosan

dwsi(n)

doien

 

don ,ontoj

A

vert

ik gaf

laat ik geven

moge ik geven

geef

gegeven hebbend

    gebruik inf.
    verbuiging ptcp
    vertaling ptcp
onregelmatige aoristi

AC

AORISTUS tiqhmi
plaatsen

ACTIEF

 

O

P/G

INDICA

TIVUS

CONIUNC
OPTA
IMPERA
INFINITIVUS

A

1.sg

 

™qhka

qw

qeihn

 

qeinai

O

2.sg

 

™qhkaj

qVj

qeihj

qej

te plaatsen

R

3.sg

 

™qhke(n)

qV

qeih

 

PARTICIPIUM

I

1.pl

 

™qemen

qwmen

qeimen

 

qeij ,entoj

S

2.pl

 

™qete

qhte

qeite

qete

qeisa

T

3.pl

 

™qesan

qwsi(n)

qeien

 

qen ,entoj

A

vert

ik plaatste

laat ik plaatsen

moge ik plaatsen

plaats

geplaatst hebbend

    verbuiging ptcp

AC

AORISTUS ƒhmi
zenden

ACTIEF

 

O

P/G

INDICA

TIVUS

CONIUNC
OPTA
IMPERA
INFINITIVUS

A

1.sg

 

¹ka

æ

eƒhn

 

nai

O

2.sg

 

¹kaj

Åj

eƒhj

˜j

te zenden

R

3.sg

 

¹ke(n)

Å

eƒh

 

PARTICIPIUM

I

1.pl

 

men

æmen

eƒmen

 

j ,entoj

S

2.pl

 

te

¹te

eƒte

˜te

sa

T

3.pl

 

san

æsi(n)

eƒen

 

˜n ,entoj

A

vert

ik zond

laat ik zenden

moge ik zenden

zend

gezonden hebbend

    verbuiging ptcp
onregelmatige aoristi
Tijd aoristus :
  • "aoristus" (actio aorista)
    • indicativus aoristi drukt verleden tijd uit
    • andere modi drukken zich geen tijd uit of geven (meestal) voortijdigheid aan
Aspect aoristus:
  • "aoristus" (actio aorista) aspect "afgesloten"
    • handeling/gebeurtenis/proces hebben hun eidpunt bereikt en worden gewoon meegedeeld of verteld
    • ingressief: bij werkwoorden die een toestand aanduiden, wordt de aoristus vaak gebruikt om het begin van die toestand aan te geven.
onregelmatige aoristi