Gebruik van het lidwoord bij Homeros
Homeros kent nog niet het lidwoord als zodanig: dus bv. ¢nhr = man, een man, de man!
Komt bij Homeros één van de vormen van het lidwoord voor dan is het ofwel persoonlijk ofwel aanwijzend ofwel betrekkelijk voornaamwoord! (alleen de nominativus M van het betr. vnw. is altijd: Ðj! ) Vormen en voorbeelden zie hieronder: betr.vnw; aanw. vnw; pers. vnw

Ð, ¹, to bij Homeros

M
F
N
 
enkelvoud
nom. Ð (Ðj als betr.) ¹ to
gen. tou, toio thj tou
dat. tJ tV tJ
acc. ton thn to
 
meervoud
nom. oƒ, toi aƒ, tai ta
gen. twn twn, tawn twn
dat. toisi tVsi toisi
acc. touj taj ta

 
 • Voorbeelden lidwoord als betrekkelijk voornaamwoord
  • nhpioi, oƒ kata ... ºsqion = de dwazen, die ......opaten (Hom.Od. I, 8)
  • thn 'Wkeanoj teke paida = die Okeanos verwekte als zijn kind (Hom. Od. X, 139)
 • Voorbeelden lidwoord als aanwijzend voornaamwoord
  • twn ¡moqen ge = van die dingen zomaar ergens beginnend (Hom. Od. I, 10)
  • touj ¢llouj .... ˜tairouj = die andere ...makkers (van me) (Hom. Od. IX, 100)
  • ¢ndra ton Ðj = die man, die (Hom. Od. X, 74)
 • Voorbeelden lidwoord als persoonlijk voornaamwoord
  • polla d' Ð g' ™n pontJ paqen ¢lgea = en hij leed vele smarten op zee (Hom. Od. I, 4)
  • aÙtar Ð toisin ¢feileto = en hij ontnam aan hen ...(Hom. Od. I, 9)
  • oƒ d' .... migen = en zij mengden zich onder ...(Hom. Od. IX, 91)
  • tou kai dwdeka.... gegaasin = en van hem leven er ook twwaalf...(Hom. Od. X, 5)
  • twn ƒkosmeqa polin = in de stad van hen kwamen wij aan..(Hom. Od. X, 13)
 • Voorbeelden lidwoord als lidwoord
  • tV dekatV = op de tiende dag (Hom. Od. X, 29)
  • oƒ d' ˜taroi = de makkers (Hom. Od. X, 34)