Gebruik van het lidwoord
Lidwoord substantiveert bijna alles
 • Adiectiva
  • ta spoudaiestera = de meer serieuze aangelegenheden (Her. I, 8)
  • ta kala = de goede gebruiken/ waarden en normen (Her. I, 8)
  • to qeion = het goddelijke, het godendom, de goden (Her. I, 32)
  • Ð mega plousioj = de zeer rijke (Her. I, 32)
  • tou eÙtuceoj = (van) de fortuinlijke/welvarende (Her. I, 32)
  • tou plousiou kai ¢nolbiou = (van) de rijke en ongelukkige (Her. I, 32)
 • Bijwoorden
  • to ™nqeuten = vanaf dat moment, daarna (Her. I, 9)
 • Participia
  • ta legomena = de woorden (Her. I,11)