Losse woordjes (basiswoorden)
 • ¢ge(te) (dh) = kom op, vooruit
 • ¢ei = altijd, steeds
 • ¢ra = dus, dan, blijkbaar, natuurlijk, zoals je wel begrijpen zult (Her. I,86)
 • aÙte = daarentegen
 • aÙtij = weer, terug
 • aÙtika = meteen, direkt (Her. I,34)
 • ™gguj = dichtbij
 • e„qe = hetzij, ofwel (Her. I,86)
 • ™nqa = waar (betr. vnw.) (Her. I,34)
 • ™nqa = daar, toen (Hom.)
 • ™nqauta = daar, toen (Her. I,87)
 • ™ti = nog (Her. I, 32); maar na een ontkenning = ...meer vergelijk:(Her. I, 34)
 • Ðmou ... kai = zowel .. als (Hom. Od. X, 143)
 • oÙketi niet meer.
 • ™peita = daarna, vervolgens (Her. I,32)
 • ºde = en (Hom)
 • ºdh = al, reeds(Her. I,86;)
 • kaiper = hoewel (+ ptcp) (Her. I,86;)
 • karta = stellig, zeker, vast (Her. I,33;)
 • mentoi = echter (Her. I,36;)
 • nun = nu (Her. I,32;)
 • oÙdamV = nergens heen (Her. I,34)
 • oØtw(j) = zó, op die manier (Her. I,87)
 • palai = vroeger, lang geleden (Her. I,45)
 • palin = weer, opnieuw, terug (Her. I,86)
 • pollakij = dikwijls (Her. I,36)
 • proseti = bovendien (Her. I,41)