onregelmatige perfecta

 

perfectum

plusquamperf.

  OPTAT IMPERA

INFINITIVUS

teqnhka

P

1.sg

teqnhka

™teqnhkh

  teqnaihn  

teqnanai

dood zijn

E

2.sg

teqnhkaj

™teqnhkhj

  teqnaihj  

dood zijn

 

R

3.sg

teqnhke(n)

™teqnhkei, -ee

  enz  

PARTICIPIUM

 

F

1.pl

teqnamen

™teqnamen

     

teqnewj ,otoj

 

E

2.pl

teqnate

™teqnate

     

teqnewsa

 

C

3.pl

teqnasi(n)

™teqnasan

     

teqneoj ,otoj

 

TA

vert

ik ben dood

ik was dood

  moge ik dood zijn  

dood zijnde

 
Zo ook ˜sthka .Bij perf.. als e„wqa en ™lhluqa staat er i.p.v. een -k- een -q- !
    gebruik inf.
    verbuiging ptcp
    vertaling ptcp
onregelmatige perfecta
 

perfectum

plusquamperf.

CONI OPTAT IMPERA

INFINITIVUS

o„da

P

1.sg

o„da

Ædh

e„dw e„deihn  

e„denai

weten

E

2.sg

o„sqa

Ædhsqa

e„dVj e„deihj „sqi

weten

 

R

3.sg

o„de(n)

Ædei, -ee

enz. enz  

PARTICIPIUM

 

F

1.pl

smen

Ædemen

     

e„dwj ,otoj

Fut:

E

2.pl

ste

Ædete

    „ste

e„duia

e„somai

C

3.pl

sasi(n)

Ædesan

     

e„doj ,otoj

ik zal weten

TA

vert

ik weet

ik wist

laat ik weten

moge ik weten weet

wetend

 
onregelmatige perfecta
 

perfectum

plusquamperf.

CONI OPTAT IMPERA

INFINITIVUS

˜sthka

P

1.sg

˜sthka

eƒsthkh ˜stw ˜staihn  

˜stanai

staan

E

2.sg

˜sthkaj

eƒsthkhj ˜stVj ˜staihj ˜staqi

te staan

 

R

3.sg

˜sthke(n)

eƒsthkei(n)

˜stV ˜staih  

PARTICIPIUM

 

F

1.pl

˜stamen

˜stamen

˜stwmen ˜staimen  

˜stwj ,otoj

Fut:

E

2.pl

˜state

˜state

˜sthte ˜staite ˜state

˜stwsa

˜sthxw

C

3.pl

˜stasi(n)

˜stasan

˜stwsi(n) ˜staien  

˜saoj ,otoj

ik zal staan

TA

vert

ik sta

ik stond

laat ik staan moge ik staan sta!

staande

 
    gebruik inf.
    verbuiging ptcp
    vertaling ptcp
onregelmatige perfecta
 

perfectum

plusquamperf.

CON OPTAT IMPERA

INFINITIVUS

dedoika

P

1.sg

dedoika

™dedoikh dediw dedieihn  

dedinai

vrezen

E

2.sg

dedoikaj

™dedoikhj dediVj dedieihj dediqi

te zijn

 

R

3.sg

dedoike(n)

™dedoikei(n)

dediV dedieih  

PARTICIPIUM

 

F

1.pl

dedimen

™dedimen dediwmen dedieimen  

dediwj ,otoj

Aor:

E

2.pl

dedite

™dedite dedihte dedieite dedite

dediuia

™deisa

C

3.pl

dediasi(n)

™dedisan dediwsi(n) dedieien  

dedioj ,otoj

ik vreesde

TA

vert

ik vrees

ik vreesde

laat ik vrezen moge ik vrezen vrees!

dood zijnde

 
onregelmatige perfecta
 

perfectum

plusquamperf.

  OPTAT IMPERA

INFINITIVUS

gegona

P

1.sg

gegona

       

gegonai

zijn

E

2.sg

gegonaj

       

te zijn

 

R

3.sg

gegone(n)

™gegonei, -ee

     

PARTICIPIUM

 

F

1.pl

gegaamen

       

gegawj ,otoj

 

E

2.pl

gegaate

       

gegauia

 

C

3.pl

gegaasi(n)

       

gegaoj ,otoj

 

TA

vert

ik ben

ik was

     

dood zijnde

 
    gebruik inf.
    verbuiging ptcp
    vertaling ptcp
onregelmatige perfecta
 

perfectum

plusquamperf.

  OPTAT IMPERA

INFINITIVUS

™oika

P

1.sg

™oika

       

e„kenai

gelijken

E

2.sg

™oikaj

       

gelijken

 

R

3.sg

™oike(n)

Ækei(n)

     

PARTICIPIUM

 

F

1.pl

™oikamen

       

e„kwj ,otoj

Fut.

E

2.pl

™oikate

       

e„kuia

e„xw

C

3.pl

e„xasi(n)

™Jkesan      

e„koj ,otoj

ik zal gelijken

TA

vert

ik gelijk

ik geleek

     

gelijkend (N. = billijk)

 
onregelmatige perfecta
Tijd "perfectum" (actio perfecta)
 • "perfectum" (actio perfecta)
  • indicativus perfecti drukt tegenwoordige tijd uit
  • indicativus plusquamperfecti drukt verleden tijd uit
  • andere modi drukken op zich geen tijd uit of geven gelijktijdigheid aan
Aspect "perfectum" (actio perfecta)
 • "perfectum" (actio perfecta) aspect "niet afgesloten"
  • geeft een aanwezige toestand aan, die is/was ingetreden door/na een afgesloten handeling/ gebeurtenis/proces.
  • soms ook alleen maar een aanwezige toestand.
onregelmatige perfecta