het gebruik van participia in het grieks

Partcipia zonder een lidwoord er direct voor in de accusativus
Klik hier voor uitleg over het hele participiumgebruik
Klik hier voor de vormen van de participia
Klik hier voor tijd/aspect participia

Voorbeelden

 1. het ptcp staat in de accusativus zonder een lidwoord direct ervoor:
  1. acc. cum ptcp : na werkwoorden zien, horen, waarnemen e.d.
   1. maqein min Ñfqeisan = merken dat zij gezien is / wordt (Her. I, 9)
   2. se Ñyetai „onta = hij/zij ziet jou gaan(de) (Her. I, 9)
   3. ™porv min ™xionta = zij zag hem naar buiten gaan(de) (Her. I,10)
   4. touj æra pistouj ™ontaj = (die zij trouw zag zijn) = van wie zij zag dat ze trouw waren (Her. I,11)
   5. æra ¢nagkaihn prokeimenhn = hij zag dat dat de noodzaak aanwezig was/voorlag
  2. "hota" : eerst hoewel, omdat, toen, terwijl, nadat of anders en dan ptcp als persoonsvorm:
   1. ™selqousan de kai tiqeisan ta eƒmata ™qheito = hij keek <naar haar> nadat (aor!) ze binnengekomen was en terwijl ze bezig was (praes!) haar kleren neer te leggen. (Her. I,10)
   2. me ...oÙk ™qelonta = mij .....hoewel ik niet wil (Her. I,11)
   3. ™gwn ˜tarouj proŽein peuqesqai „ontaj = ik zond makkers erop uit om gaande na te vragen / te gaan en na te vragen / te gaan navragen (Hom. Od. IX, 88)
   4. (me) lusasan ™cqran = (dat ik) nadat ik de haat heb losgemaakt/laten varen (Eur. Troi. 50)