het gebruik van participia in het grieks

Partcipia zonder een lidwoord er direct voor in de accusativus
Klik hier voor uitleg over het hele participiumgebruik
Klik hier voor de VORMEN van de participia
Klik hier voor tijd/aspect participia

Voorbeelden

 1. het ptcp staat in de accusativus zonder een lidwoord direct ervoor:
  1. acc. cum ptcp : na werkwoorden zien, horen, waarnemen, weten e.d.
   1. ™gnwka ... gennaiotaton kai prvotaton kai ¢riston ¢ndr Ñnta = ik heb ingezien dat hij de edelste, vriendelijkste en beste man was (Plato Phaedo)
   2. oÙk o„sq' Øbrisqeisan me kai naouj ™mouj; = weet je niet dat ik en mijn tempels geschoffeerd zijn? (Eur. Troi. 69)
   3. parascej .... poron ...bremonta = zorg ervoor dat .. de zee ... tekeergaat (Eur. Troi. 83)
  2. Vertaling als het geen acp is::
   1. part. praes.: gelijktijdig begin met het voegwoordje "terwijl" maak van het nomen onderwerp en vertaal het part. als persoonsvorm.
   2. part. perf..: gelijktijdig begin met het voegwoordje "terwijl, toen" maak van het nomen onderwerp en vertaal het part. als persoonsvorm.
   3. part. aor.: voortijdig begin met het voegwoordje "nadat" maak van het nomen onderwerp en vertaal het part. als persoonsvorm
    1. (me) lusasan ™cqran = (dat ik) nadat ik de haat heb losgemaakt/laten varen (Eur. Troi. 50)