het gebruik van participia in het grieks

Partcipia zonder een lidwoord er direct voor in de dativus
Klik hier voor uitleg over het hele participiumgebruik
Klik hier voor de VORMEN van de participia
Klik hier voor tijd/aspect participia

Voorbeelden

 1. het ptcp staat in de dativus zonder een lidwoord direct ervoor:
  1. "hota" :
   1. „teon (moi) skopounti = er moet door mij gegaan worden terwijl ik onderzoek(Plato Apol)
   2. Ømin gar æj filoij oÙsin = want voor jullie omdat jullie volgens mij vrienden zijn ... (Plato Apol)
   3. ØpnwmenJ de ¹ ™piceirhsij ™stai = (op hem) zal de aanval zijn wanneer/terwijl hij slaapt (Her. I,11)
   4. tJ de quraze ™rcomenJ xumblhto = zij trof hem terwijl/toen hij naar deur ging (Hom. VI, 54)
  peiqesqai moi legonti = mij geloven, wanneer ik zeg/spreek (Her. I,8)