het gebruik van participia in het grieks

Partcipia zonder een lidwoord er direct voor in de nominativus
Klik hier voor uitleg over het hele participiumgebruik
Klik hier voor de vormen van de participia
Klik hier voor tijd/aspect participia

Voorbeelden

 1. het ptcp staat in de nominativus zonder een lidwoord direct ervoor: (hoort altijd bij het onderwerp!
  1. "hota" : eerst hoewel, omdat, toen, terwijl, nadat of anders en dan ptcp als persoonsvorm:
   1. ™rasqeij de ™nomize = en omdat hij verliefd geworden was meende hij (Her. I,8)
   2. Øperepainewn = terwijl hij deze (= de schoonheid) bovenmatig prees (Her. I,8)
   3. keleuwn me = wanneer u mij beveelt (Her. I,8)
   4. Ð de mega ¢mbwsaj = maar hij (zei) met een luide schreeuw (lett. "nadat hij een luide schreeuw gegeven had") (Her. I,8)
   5. legwn toiauta ¢pemaceto = door dergelijke dingen te zeggen probeerde hij eronderuit te komen (Her. I, 9)
   6. ¢rrwdewn mh = omdat hij vreesde dat / uit vrees dat (Her. I, 9)
   7. seo peirwmenoj legw = ik zeg (dit) terwijl ik jou op de proef stel / jou op de proef stellend (Her. I,9)
   8. ˜kaston ™kdunousa qhsei = elk (kledingstuk) zal zij wanneer zij het uittrekt leggen (Her. I, 9)
   9. Øpekduj ™cwree = nadat hij stiekem tevoorschijn gekomen was ging hij (Her. I, 10)
   10. Maqousa de = Nadat zij begrepen had (her. I,10)
   11. oÙte ¢nebwse a„scunqeisa = zij schreeuwde niet hoewel ze te schande gemaakt was (Her. I,10)
   12. ™n noJ ™cousa = omdat zij van plan was (Her. I,10)
   13. oÙden dlwsasa = toen zij niets had laten merken/zonder iets te hebben laten merken (Her. I,11)
   14. ˜toimouj poihsasa = nadat zij ze voorbereid had (Her. I,11)
   15. `O de dokewn = En hij, omdat hij meende (+ aci) (Her. I,11)
   16. ºlqe kaleomenoj = hij kwam omdat hij geroepen/ontboden werd (Her. I, !!)
   17. Kandaulea ¢pokteinaj ..™ce = nadat je Kandaules gedood hebt, heb je ..(Her. I,11)
   18. panta peiqomenoj KandaulV = omdat je in alle opzichten Kandaules gehoorzaamt (Her.I,11)
   19. 'Epeirwta dh legwn = hij vroeg dan zeggende/ met de woorden (Her. I,11)
   20. `H de Øpolabousa ™fh = zij zei na het woord genomen te hebben ( = antwoordend) (Her. I,11)
   21. min...™gceiridion dousa = nadat zij hem een dolk gegeven had (Her.I,12)
   22. Øpekduj te kai ¢pokteinaj aÙton ™sce = nadat hij tevoorschijn gekomen was en hem gedood had, kreeg hij ..(Her.I,12)
   23. kata ton aÙton cronon genomenoj = die gedurende dezelfde tijd leefde (Her.I,12)
  2. "hota" : eerst hoewel, omdat, toen, terwijl, nadat of anders en dan ptcp als persoonsvorm:
   1. ¢ndre duw krinaj = nadat ik twee mannen uitgekozen had (Hom. Od. IX, 90), zo ook vs 90 Ñpassaj en vs. 99 ™russaj.
   2. TV min ™eisamenh = nadat zij de gedaante van haar had aangenomen (Hom. Od. VI, 24)
   3. H men ¢r' e„pous' ¢pebh = nadat zij dan gesproken had, ging zij weg (Hom. Od. VI, 41)