perfectum actief

   

perfectum

plusquamperf.

     

INFINITIVUS

P

1.sg

leluka

™lelukh

     

lelukenai

E

2.sg

lelukaj

™lelukhj

     

losgemaakt hebben

R

3.sg

leluke(n)

™lelukei, -ee

     

PARTICIPIUM

F

1.pl

lelukamen

™lelukemen

     

lelukwj ,otoj

E

2.pl

lelukate

™lelukete

     

lelukuia

C

3.pl

lelukasi(n)

™lelukesan

     

lelukoj ,otoj

TA

vert

ik heb losgemaakt

ik had losgemaakt

     

losgemaakt hebbend

    gebruik inf.
    verbuiging ptcp
    vertaling ptcp
onregelmatige perfecta
Geaspireerde perfecta:
 • Bij ww. met een praesensstam op -p, -b, -pt staat er geen -k- maar een -f- !
 • Bij ww. met een praesensstam op -k, -g, -tt staat er geen -k- maar een -c- !

Tijd "perfectum" (actio perfecta)
 • "perfectum" (actio perfecta)
  • indicativus perfecti drukt tegenwoordige tijd uit
  • indicativus plusquamperfecti drukt verleden tijd uit
  • andere modi drukken zich geen tijd uit of geven gelijktijdigheid aan
Aspect "perfectum" (actio perfecta)
 • "perfectum" (actio perfecta) aspect "niet afgesloten"
  • geeft een aanwezige toestand aan, die is/was ingetreden door/na een afgesloten handeling/ gebeurtenis/proces.
  • soms ook alleen maar een aanwezige toestand.
onregelmatige perfecta