Persoonlijke voornaamwoorden

Pronomina personalia van de 1e persoon Attisch, Homeros en Herodotos

™gw ik

Attisch
bij Hom. ook:
bij Her. ook:
nom. ™gw, ™gwn ™gwge
gen. ™mou, mou, ™meio, ™meu, meu, ™meqen ™meo, ™meu, meu
dat. ™moi, moi    
acc. ™me, me    
       

¹meij wij

Attisch
bij Hom. ook:
bij Her. ook:
nom. ¹meij ¢mmej  
gen. ¹mwn, ¹meiwn, ¹mewn ¹mewn
dat. ¹min ¢mmi  
acc. ¹maj, ¢mme, ¹meaj ¹meaj
       

Pronomina personalia van de 2e persoon Attisch, Homeros en Herodotos

su jii, u

nom. su, suge
gen. sou, seo, seu
dat. soi, toi
acc. se

Ømeij jullie

nom. Ømeij
gen. Ømwn, Ømewn
dat. Ømin
acc. Ømaj, Ømeaj