athematische pr/impf actief h_e -stammen


AC

 

INDIC

ATIVUS

tiqhmi
leggen,plaatsen  

 

TIO

P/G

praesens

imperfectum

CONIUNC

OPTA

IMPERA

INFINITIVUS

D

1.sg

tiqhmi

™tiqhn

tiqw

tiqeihn

 

tiqenai

U

2.sg

tiqhj

™tiqhj

tiqVj

tiqeihj

tiqei

te plaatsen

R

3.sg

tiqhsi(n)

™tiqh

tiqV

tiqeih

 

PARTICIPIUM

A

1.pl

tiqemen

™tiqemen

tiqwmen

tiqeimen

 

tiqeij ,entoj

T

2.pl

tiqete

™tiqete

tiqhte

tiqeite

tiqete

tiqeisa

I

3.pl

tiqeasi(n)

™tiqesan

tiqwsi(n)

tiqeien

 

tiqen ,ountoj

VA

vert

ik plaats

ik plaatste

laat ik plaatsen

moge ik plaatsen

plaats !

plaatsend

AC

 

INDIC

ATIVUS

ƒhmi
   

 

TIO

P/G

praesens

imperfectum

CONIUNC

OPTA

IMPERA

INFINITIVUS

D

1.sg

ƒhmi

ƒhn

ƒw

ƒeihn

 

ƒenai

U

2.sg

ƒhj

ƒeij

ƒVj

ƒeihj

ƒei

te zenden

R

3.sg

ƒhsi(n)

ƒei

ƒV

ƒeih

 

PARTICIPIUM

A

1.pl

ƒemen

ƒemen

ƒwmen

ƒeimen

 

ƒeij ,entoj

T

2.pl

ƒete

ƒete

ƒhte

ƒeite

ƒete

ƒeisa

I

3.pl

ƒeasi(n)

ƒesan

ƒwsi(n)

ƒeien

 

ƒen ,ountoj

VA

vert

ik zend

ik zond

laat ik zenden

moge ik zenden

zend !

zendend

    gebruik inf.
    verbuiging ptcp
    vertaling ptcp
Tijd "praesens" (actio durativa)
 • "praesens" (actio durativa)
  • indicativus praesentis drukt tegenwoordige tijd uit
  • indicativus imperfecti drukt verleden tijd uit
  • andere modi drukken zich geen tijd uit of geven gelijktijdigheid aan
Aspect "praesens" (actio durativa)
 • "praesens" (actio durativa) aspect "niet afgesloten"
  • handeling/gebeurtenis/proces is/was nog aan de gang
  • beschrijving van situatie
  • de conatu: "proberen"; uit de tekst blijkt dat het beschrevene nog niet bereikt is/was