athematische pr/impf actief w_o -stammen


AC

 

INDIC

ATIVUS

didwmi
geven
 

 

TIO

P/G

praesens

imperfectum

CONIUNC

OPTA

IMPERA

INFINITIVUS

D

1.sg

didwmi

™didoun

didw

didoihn

 

didonai

U

2.sg

didwj

™didouj

didJj

didoihj

didou

te geven

R

3.sg

didwsi(n)

™didou

didJ

didoih

 

PARTICIPIUM

A

1.pl

didomen

™didomen

didwmen

didoimen

 

didouj ,ontoj

T

2.pl

didote

™didote

didwte

didoite

didote

didousa

I

3.pl

didoasi(n)

™didosan

didwsi(n)

didoien

 

didon ,ontoj

VA

vert

ik geef

ik gaf

laat ik geven

moge ik geven

geef !

gevend

    gebruik inf.
    verbuiging ptcp
    vertaling ptcp
Tijd "praesens" (actio durativa)
 • "praesens" (actio durativa)
  • indicativus praesentis drukt tegenwoordige tijd uit
  • indicativus imperfecti drukt verleden tijd uit
  • andere modi drukken zich geen tijd uit of geven gelijktijdigheid aan
Aspect "praesens" (actio durativa)
 • "praesens" (actio durativa) aspect "niet afgesloten"
  • handeling/gebeurtenis/proces is/was nog aan de gang
  • beschrijving van situatie
  • de conatu: "proberen"; uit de tekst blijkt dat het beschrevene nog niet bereikt is/was