athematisch pr/impf actief -u -"stammen"


AC

 

INDIC

ATIVUS

deiknumi
(aan)tonen  

 

TIO

P/G

praesens

imperfectum

CONIUNC

OPTA

IMPERA

INFINITIVUS

D

1.sg

deiknumi

™deiknun

deiknuw

deiknuoimi

 

deiknunai

U

2.sg

deiknuj

™deiknuj

deiknuVj

deiknuoij

deiknu

aan te tonen

R

3.sg

deiknusi(n)

™deiknu

deiknuV

deiknuoi

 

PARTICIPIUM

A

1.pl

deiknumen

™deiknumen

deiknuwmen

deiknuoimen

 

deiknuj ,untoj

T

2.pl

deiknute

™deiknute

deiknuhte

deiknuoite

deiknute

deiknusa

I

3.pl

deiknuasi(n)

™deiknusan

deiknuwsi(n)

deiknuoien

 

deiknun ,untoj

VA

vert

ik toon aan

ik toonde aan

laat ik aantonen

moge ik aantonen

toon aan !

aantonend

    gebruik inf.
    verbuiging ptcp
    vertaling ptcp
Tijd "praesens" (actio durativa)
 • "praesens" (actio durativa)
  • indicativus praesentis drukt tegenwoordige tijd uit
  • indicativus imperfecti drukt verleden tijd uit
  • andere modi drukken zich geen tijd uit of geven gelijktijdigheid aan
Aspect "praesens" (actio durativa)
 • "praesens" (actio durativa) aspect "niet afgesloten"
  • handeling/gebeurtenis/proces is/was nog aan de gang
  • beschrijving van situatie
  • de conatu: "proberen"; uit de tekst blijkt dat het beschrevene nog niet bereikt is/was