athematische pr/impf medium/passief h_a -stammen

Het voorbeeld dunamai is een deponens, maar de vormen zijn dezelfde bij de gewone athematische h_a -stammen, maar dan met mediale of passieve betekenis; in plaats van de -a- voor de uitgang kan er ook een -o of -u staan

AC

INDIC

ATIVUS

dunamai

 

 

TIO

P/G

praesens

imperfectum

CONIUNC
OPTA
IMPERA
INFINITIVUS

D

1.sg

dunamai

dunamhn

dunwmai

dunaimhn

 

dunasqai

U

2.sg

dunasai

dunaso

dunV

dunaio

dunaso

te kunnen

R

3.sg

dunatai

dunato

dunhtai

dunaito

 

PARTICIPIUM

A

1.pl

dunameqa

dunameqa

dunwmeqa

dunaimeqa

 

dunamenoj

T

2.pl

dunasqe

dunasqe

dunhsqe

dunaisqe

dunasqe

dunamenh

I

3.pl

dunantai

dunantai

dunwntai

dunainto

 

dunamenon

VA

vert

ik kan

ik kon

laat ik kunen

moge ikkunnen

kan !

kunnend

    gebruik inf.
    verbuiging ptcp
    vertaling ptcp
Tijd "praesens" (actio durativa)
 • "praesens" (actio durativa)
  • indicativus praesentis drukt tegenwoordige tijd uit
  • indicativus imperfecti drukt verleden tijd uit
  • andere modi drukken zich geen tijd uit of geven gelijktijdigheid aan
Aspect "praesens" (actio durativa)
 • "praesens" (actio durativa) aspect "niet afgesloten"
  • handeling/gebeurtenis/proces is/was nog aan de gang
  • beschrijving van situatie
  • de conatu: "proberen"; uit de tekst blijkt dat het beschrevene nog niet bereikt is/was