athematische pr/impf medium/passief h_e -stammen

AC

INDIC

ATIVUS

tiqemai

 

TIO

P/G

praesens

imperfectum

CONIUNC
OPTA
IMPERA
INFINITIVUS

D

1.sg

tiqemai

™tiqemhn

tiqwmai

tiqeimhn

 

tiqesqai

U

2.sg

tiqesai

™tiqeso

tiqV

tiqeio

tiqeso

te plaatsen vz / geplaatst worden

R

3.sg

tiqetai

™tiqeto

tiqhtai

tiqeito

 

PARTICIPIUM

A

1.pl

tiqemeqa

™tiqemeqa

tiqwmeqa

tiqeimeqa

 

tiqemenoj

T

2.pl

tiqesqe

™tiqesqe

tiqhsqe

tiqeisqe

tiqesqe

tiqemenh

I

3.pl

tiqentai

™tiqentai

tiqwntai

tiqeinto

 

tiqemenon

VA

vert

ik plaats vm, ik word geplaatst

ik plaatste vm, ik werd geplaatst

laat ik plaatsen vm / geplaatst worden

moge ik plaatsen vm / geplaatst worden

plaats vj / word geplaatst

plaatsend vz, geplaatst wordend

    gebruik inf.
    verbuiging ptcp
    vertaling ptcp
Tijd "praesens" (actio durativa)
 • "praesens" (actio durativa)
  • indicativus praesentis drukt tegenwoordige tijd uit
  • indicativus imperfecti drukt verleden tijd uit
  • andere modi drukken zich geen tijd uit of geven gelijktijdigheid aan
Aspect "praesens" (actio durativa)
 • "praesens" (actio durativa) aspect "niet afgesloten"
  • handeling/gebeurtenis/proces is/was nog aan de gang
  • beschrijving van situatie
  • de conatu: "proberen"; uit de tekst blijkt dat het beschrevene nog niet bereikt is/was