athematische pr/impf medium w_o -stammen


AC

INDIC

ATIVUS

deiknumai

 

TIO

P/G

praesens

imperfectum

CONIUNC
OPTA
IMPERA
INFINITIVUS

D

1.sg

deiknumai

™deiknumhn

deiknuwmai

deiknuoimhn

 

deiknusqai

U

2.sg

deiknusai

™deiknuso

deiknuV

deiknuoio

deiknuso

aan te tonen vz

R

3.sg

deiknutai

™deiknuto

deiknuhtai

deiknuoito

 

PARTICIPIUM

A

1.pl

deiknumeqa

™deiknumeqa

deiknuwmeqa

deiknuoimeqa

 

deiknumenoj

T

2.pl

deiknusqe

™deiknusqe

deiknuhsqe

deiknuoisqe

deiknusqe

deiknumenh

I

3.pl

deiknuntai

™deiknuntai

deiknuwntai

deiknuointo

 

deiknumenon

VA

vert

ik toon aan vm

ik toonde aan vm

laat ik aantonen vm

moge ik aantonen vm

toon aan vj

aantonend vz

    gebruik inf.
    verbuiging ptcp
    vertaling ptcp
Tijd "praesens" (actio durativa)
 • "praesens" (actio durativa)
  • indicativus praesentis drukt tegenwoordige tijd uit
  • indicativus imperfecti drukt verleden tijd uit
  • andere modi drukken zich geen tijd uit of geven gelijktijdigheid aan
Aspect "praesens" (actio durativa)
 • "praesens" (actio durativa) aspect "niet afgesloten"
  • handeling/gebeurtenis/proces is/was nog aan de gang
  • beschrijving van situatie
  • de conatu: "proberen"; uit de tekst blijkt dat het beschrevene nog niet bereikt is/was