de pseudo-sigmatische aoristus actief

Bij de verba liquida (stam op -m, -l, -n, of -r) valt de -s- weg voor de uitgang, en wordt de stam verlengd: -e- > -ei- en -a- > -h- (maar naa een klinker -a-); bij de stammen -ain, -air, -ein en -eir valt eerst de -i- in de stam weg, waarna verlenging volgt. (Bij de ww. op -ein en -eir is dus uiterlijk geen verschil tussen de praesens- en aoristusstam!!)

AC

AORISTUS fainw
aantonen

ACTIEF

 

O

P/G

INDICA

TIVUS

CONIUNC
OPTA
IMPERA
INFINITIVUS

A

1.sg

 

™fhna

fhnw

fhnaimi

 

fhnai

O

2.sg

 

™fhnaj

fhnVj

fhneiaj

fhnon

aangetoond te hebben

R

3.sg

 

™fhne(n)

fhnV

fhneie(n)

 

PARTICIPIUM

I

1.pl

 

™fhnamen

fhnwmen

fhnaimen

 

fhnaj ,antoj

S

2.pl

 

™fhnate

fhnhte

fhnaite

fhnate

fhnasa

T

3.pl

 

™fhnan

fhnwsi(n)

fhneian

 

fhnan ,antoj

A

vert

ik toonde aan

laat ik aantonen

moge ik aantonen

toon aan

aangetoond hebbend

    gebruik inf.
    verbuiging ptcp
    vertaling ptcp

AC

AORISTUS krinw
menen, oordelen

ACTIEF

Bij Hom. = (uit)kiezen

O

P/G

INDICA

TIVUS

CONIUNC
OPTA
IMPERA
INFINITIVUS

A

1.sg

 

™krina

krinw

krinaimi

 

krinai

O

2.sg

 

™krinaj

krinVj

krineiaj

krinon

gemeend te hebben

R

3.sg

 

™krine(n)

krinV

krineie(n)

 

PARTICIPIUM

I

1.pl

 

™krinamen

krinwmen

krinaimen

 

krinaj ,antoj

S

2.pl

 

™krinate

krinhte

krinaite

krinate

krinasa

T

3.pl

 

™krinan

krinwsi(n)

krineian

 

krinan ,antoj

A

vert

ik meende

laat ik menen

moge ik menen

meen!

gemeend hebbend

AC

AORISTUS kteinw
doden

ACTIEF

 

O

P/G

INDICA

TIVUS

CONIUNC
OPTA
IMPERA
INFINITIVUS

A

1.sg

 

™kteina

kteinw

kteinaimi

 

kteinai

O

2.sg

 

™kteinaj

kteinVj

kteineiaj

kteinon

gedood te hebben

R

3.sg

 

™kteine(n)

kteinV

kteineie(n)

 

PARTICIPIUM

I

1.pl

 

™kteinamen

kteinwmen

kteinaimen

 

kteinaj ,antoj

S

2.pl

 

™kteinate

kteinhte

kteinaite

kteinate

kteinasa

T

3.pl

 

™kteinan

kteinwsi(n)

kteineian

 

kteinan ,antoj

A

vert

ik doodde

laat ik doden

moge ik doden

dood!

gedood hebbend

    gebruik inf.
    verbuiging ptcp
    vertaling ptcp

onregelmatige aoristi