de pseudo-sigmatische aoristus medium

Bij de verba liquida (stam op -m, -l, -n, of -r) valt de -s- weg voor de uitgang, en wordt de stam verlengd: -e- > -ei- en -a- > -h- (maar naa een klinker -a-); bij de stammen -ain, -air, -ein en -eir valt eerst de -i- in de stam weg, waarna verlenging volgt. (Bij de ww. op -ein en -eir is dus uiterlijk geen verschil tussen de praesens- en aoristusstam!!)

AORISTUS fainomai
tonen v.z.

MEDIUM

 

   

aoristus

CONIUNC
OPTA
IMPERA

INFINITIVUS

A

1.sg

 

™fhnamhn

fhnwmai

fhnaimhn

 

fhnasqai

O

2.sg

 

™fhnw

fhnV

fhnaio

fhnai

getoond te hebben vz

R

3.sg

 

™fhnato

fhnhtai

fhnaito

 

PARTICIPIUM

I

1.pl

 

™fhnameqa

fhnwmeqa

fhnaimeqa

 

fhnamenoj

S

2.pl

 

™fhnasqe

fhnhsqe

fhnaisqe

fhnasqe

fhnamenh

T

3.pl

 

™fhnanto

fhnwntai

fhnainto

 

fhnamenon

A

vert

 

ik toonde vm

laat ik tonen vm

moge ik tonen. vm

toon vj

getoond hebbend vz

    gebruik inf.
    verbuiging ptcp
    vertaling ptcp

AORISTUS krinomai
menen v.z.

MEDIUM

 

   

aoristus

CONIUNC
OPTA
IMPERA

INFINITIVUS

A

1.sg

 

™krinamhn

krinwmai

krinaimhn

 

krinasqai

O

2.sg

 

™krinw

krinV

krinaio

krinai

gemeend te hebben vz

R

3.sg

 

™krinato

krinhtai

krinaito

 

PARTICIPIUM

I

1.pl

 

™krinameqa

krinwmeqa

krinaimeqa

 

krinamenoj

S

2.pl

 

™krinasqe

krinhsqe

krinaisqe

krinasqe

krinamenh

T

3.pl

 

™krinanto

krinwntai

krinainto

 

krinamenon

A

vert

 

ik meende vm

laat ik menen vm

moge ik menen vm

meen vj

gemeend hebbend vz

AORISTUS kteinomai
doden v.z.

MEDIUM

 

   

aoristus

CONIUNC
OPTA
IMPERA

INFINITIVUS

A

1.sg

 

™kteinamhn

kteinwmai

kteinaimhn

 

kteinasqai

O

2.sg

 

™kteinw

kteinV

kteinaio

kteinai

gedood te hebben vz

R

3.sg

 

™kteinato

kteinhtai

kteinaito

 

PARTICIPIUM

I

1.pl

 

™kteinameqa

kteinwmeqa

kteinaimeqa

 

kteinamenoj

S

2.pl

 

™kteinasqe

kteinhsqe

kteinaisqe

kteinasqe

kteinamenh

T

3.pl

 

™kteinanto

kteinwntai

kteinainto

 

kteinamenon

A

vert

 

ikdoodde vm

laat ik doden vm

moge ik doden. vm

dood vj

gedood hebbend vz

    gebruik inf.
    verbuiging ptcp
    vertaling ptcp
onregelmatige aoristi
Tijd aoristus :
  • "aoristus" (actio aorista)
    • indicativus aoristi drukt verleden tijd uit
    • andere modi drukken zich geen tijd uit of geven (meestal) voortijdigheid aan
Aspect aoristus:
  • "aoristus" (actio aorista) aspect "afgesloten"
    • handeling/gebeurtenis/proces hebben hun eidpunt bereikt en worden gewoon meegedeeld of verteld
    • ingressief: bij werkwoorden die een toestand aanduiden, wordt de aoristus vaak gebruikt om het begin van die toestand aan te geven.
onregelmatige aoristi