Substantiva (Neutrum) van de derde declinatie in het Attisch
(beh. de types: genoj)

to swma lichaam

enkelvoud
meervoud
nom.
swma
 
swmat
a
gen.
swmat
oj
swmat
wn
dat.
swmat
i
swma
si
acc.
swma
 
swmat
a
voc.
 
 

Substantiva (Neutrum) van de derde declinatie bij Homeros en Herodotos
(beh. de types: genoj)

to swma lichaam

enkelvoud
meervoud
nom.
swma
 
swmat
a
gen.
swmat
oj
swmat
wn
dat.
swmat
i
swma
si, -tessi(n)
acc.
swma
 
swmat
a
voc.
 
 
Alle woorden op -ma, matoj zijn onzijdig (N) en gaan in de dat. pl. uit op : -ma(tes)si(n), tot deze groep behoren ook de woorden: to Ødwr, -datoj, to ºmar, -atoj,