Substantiva (M+F) van de derde declinatie bij Homeros

(beh. de types: basileuj, „cquj, polij)

Ð swthr redder

 
enkelvoud
meervoud
nom.
swthr
 
swthr
ej
gen.
swthr
oj
swthr
wn
dat.
swthr
i
swthr
si, -essi
acc.
swthr
a
swthr
aj
voc.
 
 

De stam van de substantiva van de derde declinatie eindigen alle op een medeklinker (consonant); dit betekent dat de meeste woorden een kleine afwijking hebben in de dat. pl.
De stam
van woorden van de derde decl. vind je door van de gen. sg. -oj af te halen.

Homeros gebruikt in de dat. pl. ook de uitgang -essi ipv -si !

Ingedeeld naar de medeklinker waarop de stam eindigt, zijn er de volgende categorieën:

 • stammen op -l of -r : gaan geheel volgens swthr.
  • stammen op -dr of -tr hebben dat. pl. op -asi of -essi , bijv: ¢ndrasi of ¢ndressi.
 • stammen op -p, -b of -f : hebben in de dat. pl. -yi(n) maar blijven voor -essi:
  • guy, gupoj : dat. pl. guyi(n), gupessi(n)
  • 'Aray, 'Araboj : dat. pl. 'Arayi(n), 'Arapessi(n)
 • stammen op -k, -g of -c : hebben in de dat. pl. -xi(n) maar blijven voor -essi:
  • khrux, khrukoj : dat. pl. khruxi(n), khrukessi(n)
  • a„x, a„goj : dat. pl. a„xi(n), a„gessi(n)
 • stammen op -t, -d of q : deze medeklinkers vallen in de dat. pl. weg voor -si(n) maar blijven voor -essi:
  • ™rij, ™ridoj : dat. pl. ™risi(n), ™ridessi(n)
  • pouj, podoj : dat. pl. posi(n), podessi(n)
   • ook ptcp. perf. Act. : lelukwj, lelukotoj : dat. pl. lelukosi(n)
 • stammen op -n : de -n valt weg voor -si(n) maar blijven voor -essi:
  • poimhn, poimenoj : dat. pl. poimesi(n)
 • stammen op -nt : de letters -nt vallen weg met vergoeding voor -si(n) maar blijven voor -essi:
  • gigaj, gigntoj : dat. pl. gigasi(n)
   • ook ptpcp. aor. Act: lusaj, lusantoj : dat. plur. lusasi(n)
  • gerwn, gerontoj : dat. pl. gerousi(n)
   • ook ptcp. pr. Act. : luwn, luontoj : dat. pl. luousi(n) !!!
  • ptcp. aor. Pas.:
   • luqeij, luqentoj : dat. pl. luqeisi(n)