Temporele bijzinnen

 • Temporele bijzinnen worden ingeleid door o.a.:
  • Ðte, Ðpote, æj = toen, nu, wanneer
  • ™pei, ™peidh = nadat, toen
  • prin = voordat (prin kan ook gevolgd worden door inf.!) voor prin klik hier
 • Temporele bijzinnen kunnen een mededeling bevatten van:
  • één feit:
   • in het heden of verleden: indicativus; ontkenning .
    • voorbeelden:
     • ™pei ™j limena kluton ºlqomen = toen wij in de beroemde haven kwamen/gekomen waren (Hom. Od. X, 87)
     • ™pei kaka farmak' ™dwken = nadat zij kwalijke toverkruiden gegeven had (Hom. Od. X, 213)
     • ™pei dwken te kai ™kpion = nadat zij het gegeven had en zij het hadden opgedronken (Hom. Od. X, 237)
     • ¢ll' Ðte dh ¢r' ™mellon .... ƒxesqai = maar toen ik dan op het punt stond ...te bereiken (Hom. Od. X, 275/6)
     • ™pei dwken te kai ™kpion oÙde m' ™qelxe = nadat zij het gegeven had en ik het had opgedronken, maar zij mij niet betoverd had (Hom. Od. X, 318)
     • æj ™nohsen ™m' ¹menon = toen zij mij zag zitten (Hom. Od. X, 375)
     • ¢ll' Ðte dh thn nhson ™leipomen = maar toen wij dan het/dat eiland achter ons lieten (Hom. Od. XII, 201)
   • in de toekomst: coniunctivus pr./aor. + ¢n ,de zgn. coni. futuralis, voor uitleg klik hier.
    • voorbeelden:
     • Ðppote ken Kirkh s' ™lasei = wanneer Kirke jou zal voortdrijven (Hom. Od. X, 293)
  • een algemeen of zich herhalend feit:
   • in het heden of de toekomst: coniunctivus + ¢n (generalis/iteratief), voor uitleg klik hier.
    • voorbeelden:
     • æj d' Ðt' ¢n ... kunej...sainwsi = zoals wanneer honden ..kwispelen (Hom. X, 216/7)
   • in de verleden: optativus (zonder ¢n!) de zgn. optativus iterativus
    • voorbeelden:
     • Ðt' ™xemeseie ..... ¢ll' Ðt' ¢nabroxeie = telkens wanneer zij uitspuwde .... maar telkens wanneer zij opslurpte (Hom. Od. XII, 237 + 240)
 • Speciaal Homeros:
  • Ñfra ..... tofra = terwiijl .... in die tijd (Homerus)
   • voorbeelden:
    • Ñfra oƒ touj Ñlekon ... tofra = terwijl zij hen doodden ..., in die tijd.. (Hom. Od. X, 125/6)
  • ºmoj = toen (Homeros)
   • voorbeelden:
    • ºmoj d'ºrigeneia fanh ·ododaktuloj 'Hwj = toen de vroeg in de ochtend geboren rozenvingerige Dageraad verscheen (Hom. Od. X, 187)