basiskennis
grieks
basiskennis
athematische verba A
heb je al dit griekse font gedownload en geïnstal-leerd in windows\fonts directory?
basiskennis Grieks
verplicht volgens CEVO:

A: te kennen stijlfiguren:
CEVO-lijst met vertaling van de voorbeelden:

stilistica: a-c, d-m, n-z
stilistica extra epos
narratologische begrippen

B: Metrum en Scanderen
C: grammatica per onderdeel:
  1. vormleer
  2. syntaxis
  3. stamtijden
werkwoorden
en stamtijden:

AC

 

INDIC

ATIVUS

deiknumi
   

 

TIO

P/G

praesens

imperfectum

CONIUNC

OPTA

IMPERA

INFINITIVUS

D

1.sg

deiknumi

™deiknun

deiknuw

deiknuoimi

 

deiknunai

U

2.sg

deiknuj

™deiknuj

deiknuVj

deiknuoij

deiknu

aan te tonen

R

3.sg

deiknusi(n)

™deiknu

deiknuV

deiknuoi

 

PARTICIPIUM

A

1.pl

deiknumen

™deiknumen

deiknuwmen

deiknuoimen

 

deiknuj ,untoj

T

2.pl

deiknute

™deiknute

deiknuhte

deiknuoite

deiknute

deiknusa

I

3.pl

deiknuasi(n)

™deiknusan

deiknuwsi(n)

deiknuoien

 

deiknun ,untoj

VA

vert

ik toon aan

ik toonde aan

laat ik aantonen

moge ik aantonen

toon aan !

aantonend

AC

 

INDIC

ATIVUS

didwmi
   

 

TIO

P/G

praesens

imperfectum

CONIUNC

OPTA

IMPERA

INFINITIVUS

D

1.sg

didwmi

™didoun

didw

didoihn

 

didonai

U

2.sg

didwj

™didouj

didJj

didoihj

didou

te geven

R

3.sg

didwsi(n)

™didou

didJ

didoih

 

PARTICIPIUM

A

1.pl

didomen

™didomen

didwmen

didoimen

 

didouj ,ontoj

T

2.pl

didote

™didote

didwte

didoite

didote

didousa

I

3.pl

didoasi(n)

™didosan

didwsi(n)

didoien

 

didon ,ontoj

VA

vert

ik geef

ik gaf

laat ik geven

moge ik geven

geef !

gevend

AC

AORISTUS  

 

O

P/G

INDICA

TIVUS

CONIUNC
OPTA
IMPERA
INFINITIVUS

A

1.sg

 

™dwka

dw

doihn

 

dounai

O

2.sg

 

™dwkaj

dJj

doihj

doj

te geven

R

3.sg

 

™dwke(n)

dJ

doih

 

PARTICIPIUM

I

1.pl

 

™domen

dwmen

doimen

 

douj ,ontoj

S

2.pl

 

™dote

dwte

doite

dote

dousa

T

3.pl

 

™dosan

dwsi(n)

doien

 

don ,ontoj

A

vert

ik gaf

laat ik geven

moge ik geven

geef !

gevend


AC

 

INDIC

ATIVUS

tiqhmi
   

 

TIO

P/G

praesens

imperfectum

CONIUNC

OPTA

IMPERA

INFINITIVUS

D

1.sg

tiqhmi

™tiqhn

tiqw

tiqeihn

 

tiqenai

U

2.sg

tiqhj

™tiqhj

tiqVj

tiqeihj

tiqei

ye plaatsen

R

3.sg

tiqhsi(n)

™tiqh

tiqV

tiqeih

 

PARTICIPIUM

A

1.pl

tiqemen

™tiqemen

tiqwmen

tiqeimen

 

tiqeij ,entoj

T

2.pl

tiqete

™tiqete

tiqhte

tiqeite

tiqete

tiqeisa

I

3.pl

tiqeasi(n)

™tiqesan

tiqwsi(n)

tiqeien

 

tiqen ,ountoj

VA

vert

ik plaats

ik plaatste

laat ik plaatsen

moge ik plaatsen

plaats !

plaatsend

AC

AORISTUS  

 

O

P/G

INDICA

TIVUS

CONIUNC
OPTA
IMPERA
INFINITIVUS

A

1.sg

 

™qhka

qw

qeihn

 

qeinai

O

2.sg

 

™qhkaj

qVj

qeihj

qej

te plaatsen

R

3.sg

 

™qhke(n)

qV

qeih

 

PARTICIPIUM

I

1.pl

 

™qemen

qwmen

qeimen

 

qeij ,entoj

S

2.pl

 

™qete

qhte

qeite

qete

qeisa

T

3.pl

 

™qesan

qwsi(n)

qeien

 

qen ,entoj

A

vert

ik plaatste

laat ik plaatsen

moge ik plaatsen

plaats !

plaatsend

AC

 

INDIC

ATIVUS

ƒhmi
   

 

TIO

P/G

praesens

imperfectum

CONIUNC

OPTA

IMPERA

INFINITIVUS

D

1.sg

ƒhmi

ƒhn

ƒw

ƒeihn

 

ƒenai

U

2.sg

ƒhj

ƒeij

ƒVj

ƒeihj

ƒei

te zenden

R

3.sg

ƒhsi(n)

ƒei

ƒV

ƒeih

 

PARTICIPIUM

A

1.pl

ƒemen

ƒemen

ƒwmen

ƒeimen

 

ƒeij ,entoj

T

2.pl

ƒete

ƒete

ƒhte

ƒeite

ƒete

ƒeisa

I

3.pl

ƒeasi(n)

ƒesan

ƒwsi(n)

ƒeien

 

ƒen ,ountoj

VA

vert

ik zend

ik zond

laat ik zenden

moge ik zenden

zend !

zendend

AC

AORISTUS  

 

O

P/G

INDICA

TIVUS

CONIUNC
OPTA
IMPERA
INFINITIVUS

A

1.sg

 

¹ka

æ

eƒhn

 

eƒnai

O

2.sg

 

¹kaj

Åj

eƒhj

˜j

te zenden

R

3.sg

 

¹ke(n)

Å

eƒh

 

PARTICIPIUM

I

1.pl

 

eƒmen

æmen

eƒmen

 

æn ,ontoj

S

2.pl

 

eƒte

¹te

eƒte

˜te

oØsa

T

3.pl

 

eƒsan

æsi(n)

eƒen

 

Ðn ,ontoj

A

vert

ik zond

laat ik zenden

moge ik zenden

zend !

zendend

AC

 

INDIC

ATIVUS

ƒsthmi
   

 

TIO

P/G

praesens

imperfectum

CONIUNC

OPTA

IMPERA

INFINITIVUS

D

1.sg

ƒsthmi

ƒsthn

ƒstw

ƒstaihn

 

ƒstanai

U

2.sg

ƒsthj

ƒsthj

ƒstVj

ƒstaihj

ƒsth

te stellen

R

3.sg

ƒsthsi(n)

ƒsth

ƒstV

ƒstaih

 

PARTICIPIUM

A

1.pl

ƒstamen

ƒstamen

ƒstwmen

ƒstaimen

 

ƒstaj ,antoj

T

2.pl

ƒstate

ƒstate

ƒsthte

ƒstaite

ƒstate

ƒstasa

I

3.pl

ƒstasi(n)

ƒstasan

ƒstwsi(n)

ƒstaien

 

ƒstan ,ountoj

VA

vert

ik stel

ik stelde

laat ik stellen

moge ik stellen

stel !

stellend

Aoristi:regelmatige