basiskennis
grieks
basiskennis
athematische verba P
heb je al dit griekse font gedownload en geïnstal-leerd in windows\fonts directory?
basiskennis Grieks
verplicht volgens CEVO:

A: te kennen stijlfiguren:
CEVO-lijst met vertaling van de voorbeelden:

stilistica: a-c, d-m, n-z
stilistica extra epos
narratologische begrippen

B: Metrum en Scanderen
C: grammatica per onderdeel:
  1. vormleer
  2. syntaxis
  3. stamtijden
werkwoorden
en stamtijden:

AC

INDIC

ATIVUS

deiknumai

 

TIO

P/G

praesens

imperfectum

CONIUNC
OPTA
IMPERA
INFINITIVUS

D

1.sg

deiknumai

™deiknumhn

deiknuwmai

deiknuoimhn

 

deiknusqai

U

2.sg

deiknusai

™deiknuso

deiknuV

deiknuoio

  getoond te worden

R

3.sg

deiknutai

™deiknuto

deiknuhtai

deiknuoito

 

PARTICIPIUM

A

1.pl

deiknumeqa

™deiknumeqa

deiknuwmeqa

deiknuoimeqa

 

deiknumenoj

T

2.pl

deiknusqe

™deiknusqe

deiknuhsqe

deiknuoisqe

 

deiknumenh

I

3.pl

deiknuntai

™deiknuntai

deiknuwntai

deiknuointo

 

deiknumenon

VA

vert

ik word getoond

ik werd getoond

laat ik getoond worden

moge ik getoond worden

 

getoond wordend

AC

INDIC

ATIVUS

didomai

 

TIO

P/G

praesens

imperfectum

CONIUNC
OPTA
IMPERA
INFINITIVUS

D

1.sg

didomai

™didomhn

didwmai

didoimhn

 

didosqai

U

2.sg

didosai

™didoso

didJ

didoio

  gegeven te worden

R

3.sg

didotai

™didoto

didwtai

didoito

 

PARTICIPIUM

A

1.pl

didomeqa

™didomeqa

didwmeqa

didoimeqa

 

didomenoj

T

2.pl

didosqe

™didosqe

didwsqe

didoisqe

 

didomenh

I

3.pl

didontai

™didontai

didwntai

didointo

 

didomenon

VA

vert

ik word gegeven

ik werd gegeven

laat ik gegeven worden

moge ik gegeven worden

 

gegeven wordend

AC

INDIC

ATIVUS

tiqemai

 

TIO

P/G

praesens

imperfectum

CONIUNC
OPTA
IMPERA
INFINITIVUS

D

1.sg

tiqemai

™tiqemhn

tiqwmai

tiqeimhn

 

tiqesqai

U

2.sg

tiqesai

™tiqeso

tiqV

tiqeio

  geplaatst te worden

R

3.sg

tiqetai

™tiqeto

tiqhtai

tiqeito

 

PARTICIPIUM

A

1.pl

tiqemeqa

™tiqemeqa

tiqwmeqa

tiqeimeqa

 

tiqemenoj

T

2.pl

tiqesqe

™tiqesqe

tiqhsqe

tiqeisqe

 

tiqemenh

I

3.pl

tiqentai

™tiqentai

tiqwntai

tiqeinto

 

tiqemenon

VA

vert

ik word geplaatst

ik werd geplaatst

laat ik geplaatst worden

moge ik geplaatst worden

 

geplaatst wordend

AC

INDIC

ATIVUS

ƒemai

 

TIO

P/G

praesens

imperfectum

CONIUNC
OPTA
IMPERA
INFINITIVUS

D

1.sg

ƒemai

ƒemhn

ƒwmai

ƒeimhn

 

ƒesqai

U

2.sg

ƒesai

ƒeso

ƒV

ƒeio

  gezonden te worden

R

3.sg

ƒetai

ƒeto

ƒhtai

ƒeito

 

PARTICIPIUM

A

1.pl

ƒemeqa

ƒemeqa

ƒwmeqa

ƒeimeqa

 

ƒemenoj

T

2.pl

ƒesqe

ƒesqe

ƒhsqe

ƒeisqe

 

ƒemenh

I

3.pl

ƒentai

ƒentai

ƒwntai

ƒeinto

 

ƒemenon

VA

vert

ik word gezonden

ik werd gezonden

laat ik gezonden worden

moge ik gezonden worden

 

gezonden wordend

AC

INDIC

ATIVUS

ƒstamai

 

TIO

P/G

praesens

imperfectum

CONIUNC
OPTA
IMPERA
INFINITIVUS

D

1.sg

ƒstamai

ƒstamhn

ƒstwmai

ƒstaimhn

 

ƒstasqai

U

2.sg

ƒstasai

ƒstaso

ƒstV

ƒstaio

  gesteld te worden

R

3.sg

ƒstatai

ƒstato

ƒsthtai

ƒstaito

 

PARTICIPIUM

A

1.pl

ƒstameqa

ƒstameqa

ƒstwmeqa

ƒstaimeqa

 

ƒstamenoj

T

2.pl

ƒstasqe

ƒstasqe

ƒsthsqe

ƒstaisqe

 

ƒstamenh

I

3.pl

ƒstantai

ƒstantai

ƒstwntai

ƒstainto

 

ƒstamenon

VA

vert

ik word gesteld

ik werd gesteld

laat ik gesteld worden

moge ik gesteld worden

 

gesteld wordend