basiskennis
grieks
basiskennis
onregelmatige verba
heb je al dit griekse font gedownload en geïnstal-leerd in windows\fonts directory?
basiskennis Grieks
verplicht volgens CEVO:

A: te kennen stijlfiguren:
CEVO-lijst met vertaling van de voorbeelden:

stilistica: a-c, d-m, n-z
stilistica extra epos
narratologische begrippen

B: Metrum en Scanderen
C: grammatica per onderdeel:
  1. vormleer
  2. syntaxis
  3. stamtijden
werkwoorden
en stamtijden:

AC

 

INDIC

ATIVUS

e„m…
zijn  

 

TIO

P/G

praesens

imperfectum

CONIUNC

OPTA

IMPERA

INFINITIVUS

D

1.sg

e„m…

Ã(n)

ç

e„hn

 

e„nai

U

2.sg

Ãsqa

Æj

e„hj

‡sqi

te zijn

R

3.sg

™st…(n)

Ãn

Æ

e„h

 

PARTICIPIUM

A

1.pl

™smšn

Ãmen

çmen

e„men

 

çn ,ontoj

T

2.pl

™stš

Ãte

ºte

e„te

œste

oÙsa

I

3.pl

e„s…(n)

Ãsan

çsi(n)

e„en

 

Ñn ,ontoj

VA

vert

ik ben

ik was

laat ik zijn

moge ik zijn

wees !

zijnde


AC

 

INDIC

ATIVUS

emi
gaan  

 

TIO

P/G

praesens

imperfectum

CONIUNC

OPTA

IMPERA

INFINITIVUS

D

1.sg

emi

Ïa

‡w

‡oimi

 

„šnai

U

2.sg

Ïeis(qa)

‡Vj

‡oij

‡qi

te gaan

R

3.sg

esi(n)

Ïei(n)

‡V

‡oi

 

PARTICIPIUM

A

1.pl

‡men

Ïmen

‡wmen

‡oimen

 

„wn ,ountoj

T

2.pl

‡te

Ïte

‡hte

‡oite

‡te

„ousa

I

3.pl

‡asi(n)

Ïsan

‡wsi(n)

‡oien

 

„on ,ontoj

VA

vert

ik ga, ik zal gaan

ik ging

laat ik gaan

moge ik gaan

ga !

gaand


AC

 

INDIC

ATIVUS

oda
weten  

 

TIO

P/G

perf

plsqmperf

CONIUNC

OPTA

IMPERA

INFINITIVUS

P

1.sg

oda

Édh

e„dw

e„deihn

 

e„denai

E

2.sg

osqa

Édhsqa

e„dVj

e„deihj

‡sqi

te weten

R

3.sg

ode(n)

Édei(n)

e„dV

e„deih

 

PARTICIPIUM

F

1.pl

‡smen

Édemen, Ésmen

e„dwmen

e„deimen

 

e„dwj ,otoj

E

2.pl

‡ste

Édete, Éste

e„dhte

e„deite

‡ste

e„duia

C

3.pl

‡sasi(n)

Édesan, Ésan

e„dwsi(n)

e„deien

 

e„doj ,otoj

TA

vert

ik weet

ik wist

laat ik weten

moge ik weten

weet !

wetend

Ter vergelijking durativum en aoristus act. van †hmi :

AC

 

INDIC

ATIVUS

ƒhmi
   

 

TIO

P/G

praesens

imperfectum

CONIUNC

OPTA

IMPERA

INFINITIVUS

D

1.sg

ƒhmi

ƒhn

ƒw

ƒeihn

 

ƒenai

U

2.sg

ƒhj

ƒeij

ƒVj

ƒeihj

ƒei

te zenden

R

3.sg

ƒhsi(n)

ƒei

ƒV

ƒeih

 

PARTICIPIUM

A

1.pl

ƒemen

ƒemen

ƒwmen

ƒeimen

 

ƒeij ,entoj

T

2.pl

ƒete

ƒete

ƒhte

ƒeite

ƒete

ƒeisa

I

3.pl

ƒeasi(n)

ƒesan

ƒwsi(n)

ƒeien

 

ƒen ,ountoj

VA

vert

ik zend

ik zond

laat ik zenden

moge ik zenden

zend !

zendend

AC

AORISTUS  

 

O

P/G

INDICA

TIVUS

CONIUNC
OPTA
IMPERA
INFINITIVUS

A

1.sg

 

¹ka

æ

eƒhn

 

eƒnai

O

2.sg

 

¹kaj

Åj

eƒhj

˜j

te zenden

R

3.sg

 

¹ke(n)

Å

eƒh

 

PARTICIPIUM

I

1.pl

 

eƒmen

æmen

eƒmen

 

æn ,ontoj

S

2.pl

 

eƒte

¹te

eƒte

˜te

oØsa

T

3.pl

 

eƒsan

æsi(n)

eƒen

 

Ðn ,ontoj

A

vert

ik zond

laat ik zenden

moge ik zenden

zend !

zendend