basiskennis
grieks
basiskennis
thematische verba A
heb je al dit griekse font gedownload en geïnstal-leerd in windows\fonts directory?
basiskennis Grieks
verplicht volgens CEVO:

A: te kennen stijlfiguren:
CEVO-lijst met vertaling van de voorbeelden:

stilistica: a-c, d-m, n-z
stilistica extra epos
narratologische begrippen

B: Metrum en Scanderen
C: grammatica per onderdeel:
  1. vormleer
  2. syntaxis
  3. stamtijden
werkwoorden
en stamtijden:

AC

P/G

INDIC

ATIVUS

     

 

TIO

 

praesens

imperfectum

CONIUNC

OPTA

IMPERA

INFINITIVUS

D

1.sg

luw

™luon

luw

luoimi

 

luein

U

2.sg

lueij

™luej

luVj

luoij

lue

los te maken

R

3.sg

luei

™lue (n)

luV

luoi

 

PARTICIPIUM

A

1.pl

luomen

™luomen

luwmen

luoimen

 

luwn ,ontoj

T

2.pl

luete

™luete

luhte

luoite

luete

luousa

I

3.pl

luousi(n)

™luon

luwsi(n)

luoien

 

luon ,ontoj

VA

vert

ik maak los

ik maakte los

laat ik losmaken

moge ik losm.

maak los

losmakend

     

aoristus

CONIUNC

OPTA

IMPERA

INFINITIVUS

A

1.sg

 

™lusa

lusw

lusaimi

 

lusai

O

2.sg

 

™lusaj

lusVj

luseiaj

luson

los te maken

R

3.sg

 

™luse(n)

lusV

luseie(n)

 

PARTICIPIUM

I

1.pl

 

™lusamen

luswmen

lusaimen

 

lusaj ,antoj

S

2.pl

 

™lusate

lushte

lusaite

lusate

lusasa

T

3.pl

 

™lusan

luswsi(n)

luseian

 

lusan ,antoj

A

vert

 

ik maakte los

laat ik losmaken

moge ik losm.

maak los

losgemaakt hebbend

   

perfectum

plusquamperf.

     

INFINITIVUS

P

1.sg

leluka

™lelukh

     

lelukenai

E

2.sg

lelukaj

™lelukhj

     

losgemaakt hebben

R

3.sg

leluke(n)

™lelukei

     

PARTICIPIUM

F

1.pl

lelukamen

™lelukemen

     

lelukwj ,otoj

E

2.pl

lelukate

™lelukete

     

lelukuia

C

3.pl

lelukasi(n)

™lelukesan

     

lelukoj ,otoj

TA

vert

ik heb losgemaakt

ik had losgemaakt

     

losgemaakt hebbend

   

futurum

       

INFINITIVUS

F

1.sg

lusw

       

lusein

V

2.sg

luseij

       

los te zullen maken

T

3.sg

lusei

       

PARTICIPIUM

V

1.pl

lusomen

       

luswn ,ontoj

R

2.pl

lusete

       

lusousa

A

3.pl

lusousi(n)

       

luson ,ontoj

LIS

vert

ik zal losmaken

       

zullende losmaken